Co ustalono na 61. Sesji Rady Miejskiej Wrocławia? [Szczegóły]

piątek, 25.11.2022 16:16 151 0

W czasie 61. sesji Rady Miasta między innymi:

1. Radni uchwalili podjęcie prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. W ramach tych działań:

- zgodnie z wolą mieszkańców i Rady Osiedla - uporządkowana architektonicznie i funkcjonalnie ma zostać przestrzeń na Krzykach w okolicy Krzyckiej, Karkonoskiej, Skarbowców i Letniej. Chodzi m.in. o zachowanie i zabezpieczenie historycznej zabudowy osiedla.

- Pomiędzy zajezdnią tramwajową Ołbin a górką Słowiańską w jednym z budynków należących do miasta powstanie jadłodajnia Caritas, przeniesiona z budynku w ścisłej zabudowie w innym rejonie śródmieścia. Wcześniejszy plan zakładał, że w tym miejscu będzie tylko droga.

- Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zielonego Klina Wojszycko-Jagodzińskiego we Wrocławiu. Radni zgodzili się na zmianę miejscowego planu, tak by w tym miejscu można było zasadzić las. Co sprawi, że za kilka lat, dzięki współpracy Wroclaw [Wroclove] z Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i Lasy Państwowe będzie tam zadrzewiona przestrzeń rekreacyjna dla mieszkańców Jagodna i Wojszyc.

- Na terenie zakładów produkcyjnych przy Kowalskiej możliwe będzie utworzenie naziemnej mikroelektrowni fotowoltaicznej. Takie plany ma jeden z tamtejszych zakładów produkcyjnych dysponujący odpowiednio dużym terenem.

- Wyrównana zostanie wysokość i linia zabudowy na ulicy Grochowej w kwartale z Ołowianą.
Poprzez aktualizację miejscowego planu zapewniono możliwość połączenia komunikacyjnego powstającej trasy autobusowo-tramwajowej na Nowy Dwór z obwodnicą śródmiejską.

- Uporządkowany zostanie przestrzennie i funkcjonalnie teren w okolicach ulicy Marka Polo. Zgodnie z wolą wnioskującego o to prezydenta radni nie zgodzili się, by na terenie przeznaczonym na działalność usługową powstały kolejne mieszkania.

- Radni zgodzili się na przedłużenie obowiązywania miejscowego planu dla targowiska na Zielińskiego, które wygasało w połowie przyszłego roku. Jednocześnie radni mają nadzieję, że w ciągu najbliższych lat ten teren w centrum miasta przejdzie transformację zachowując funkcje handlowe.

2. Polski Związek Działkowców otrzyma teren na Klecinie na ulicy Zabrodzkiej. Powstanie tam 140 nowych działek. To niejako rekompensata za ogródki, które zostały w ostatniej dekadzie przekazane pod m.in. budowę Armii Krajowej, Borowskiej, Klecińskiej. Jak przy okazji podliczono, dziś we Wrocławiu mamy 60 tys. rodzin działkowców i około 1300 ha ogrodów. Radni zgodnie poparli starania miasta, by ogrody działkowe były dostępne także dla pozostałych mieszkańców jako tereny spacerowe.

3. Radni uchwalili Plan Transportowy dla Wrocławia 2023-2027. Założenie planu mówi, że w 2027 roku połowa podróży w mieście nie będzie odbywała się samochodami.

4. Radni zaakceptowali Wrocławski Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Bez barier” na lata 2023 – 2029.

5. Radni nadali statuty Biuru Wystaw Artystycznych we Wrocławiu – Galeriom Sztuki Współczesnej, a także instytucjom kultury: Strefa Kultury Wrocław, Wrocławski Instytut Kultury, Ośrodek Postaw Twórczych Zamek. Nowe statuty to efekt połączenia instytucji kultury i zmiany sposobu funkcjonowania instytucji.

6. Zmieniono zakres zadań statutowych „Wrocławskiego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji”. Część z wcześniejszych zadań Centrum ma i realizuje MOPS

7. Radni podjęli uchwałę przeciw mowie nienawiści. Rada w uchwale protestuje przeciw używaniu słów godzących w godność kobiet, wyraża sprzeciw wobec języka pogardy i mowie nienawiści w przestrzeni publicznej.

8. Radni odrzucili projekt rezolucji w sprawie utworzenia rejestru przepływów finansowych pomiędzy Gminą Wrocław, a spółkami komunalnymi Gminy Wrocław wraz z wykazem zadłużenia tychże spółek oraz rejestrów umów przy każdej ze spółek należących do Gminy. Radni odrzucili tę rezolucję, ponieważ - jak argumentowała głosująca większość - informacje, których dotyczyła rezolucja, są powszechnie dostępne w Centralnym Rejestrze Umów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Taka baza byłaby powieleniem informacji, które już radni i wrocławianie mają udostępniane.

9. Wprowadzono parę aktualizacji w obowiązującym budżecie. Z ciekawszych historii miasto skorzysta z pieniędzy z programu "Strzelnica w każdym powiecie". Chcemy stworzyć „wirtualną strzelnicę” w jednej z wrocławskich szkół średnich.

10. W ramach zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu repatriantom z Kazachstanu znajdziemy mieszkania dla pięciu rodzin repatriantów z Kazachstanu do Wrocławia, które przyjadą do Wrocławia w 2023-24 roku. Miasto liczy, że Wojewoda Dolnośląski znajdzie pieniądze na wsparcie remontu. Wrocław natomiast wesprze te rodziny bezzwrotną dotacją pobytową.

11. W uchwale "w sprawie współpracy Gminy Wrocław ze społecznością lokalną miasta Kijów" Wrocław przystanie na propozycję Kijowa utworzenia między naszymi miastami partnerstwa. Takie działanie jest ważne nie tylko na poziomie symbolicznym. Partnerstwo miejskie daje szansę na dofinansowanie różnych wspólnych projektów z pieniędzy m.in. UE, UNICEF czy od innych miast partnerskich Wrocławia.

Komplet uchwał nad którymi głosowali radni znajdą państwo tutaj: Sesja Rady Miejskiej Wrocławia nr LXI dnia 24 listopada 2022 r. godz. 10:00 zwołana w zdalnym trybie obradowania - z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość - Sesje Rady - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia

Dodaj komentarz

Komentarze (0)