komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
MPK
FORUM

sobota, 19 września 2020

Januarego, Konstancji

II edycja Osiedli Kompletnych - Nowy Dwór, Krzyki Zachód, Zakrzów Centrum

wtorek, 11.8.2020 13:21 , komentarze: 0 , odsłony: 202
kategorie artykułu:

Konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia wytycznych przestrzennych na rzecz osiedli kompletnych

Kiedy konsultujemy?
Konsultacje odbywają się w terminie 10–31.08.2020 r.

Co konsultujemy?
Wyznaczenie wytycznych przestrzennych na rzecz osiedli kompletnych

Jaki cel konsultacji?
Celem głównym konsultacji jest wzmacnianie indywidualności i kompletności osiedli mieszkaniowych, gdzie występuje mocno zaangażowana społeczność lokalna; efektem ma być polepszenie jakości życia i podwyższenie standardów użytkowania przestrzeni życia mieszkańców.
Celowi głównemu towarzyszy cel dodatkowy, polegający na uzyskaniu wytycznych przestrzennych na rzecz osiedli kompletnych.
Wytyczne te dedykowane są jednostkom urbanistycznym – obszarom życia i działalności lokalnych społeczności wrocławskich osiedli mieszkaniowych. Jednostkom zróżnicowanym pod względem struktury, ale posiadającym wiele cech wspólnych, z potencjałem do rozwoju. Cel szczegółowy to wskazanie kierunków rozwoju, określonych na bazie współpracy z mieszkańcami oraz przeprowadzonych badań i zebranych uwarunkowań, z uwzględnieniem pięciu obszarów: 
1.        Tożsamość
2.        Przestrzeń publiczna i zieleń
3.        Przedsiębiorczość i usługi
4.        Zamieszkiwanie
5.        Przemieszczanie się.

Jaki zakres konsultacji?
Zebranie opinii i rekomendacji do wyznaczenia priorytetów twardych (inwestycyjnych) i miękkich (inicjatyw) oraz określenia wytycznych przestrzennych dla jednostek urbanistycznych objętych badaniem w ramach pilotażowego projektu Osiedla kompletne.
Prace dotyczą wyznaczonych w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia jednostek urbanistycznych:

  • E2 Nowy Dwór,
  • D10 Krzyki Zachód,
  • B22 Zakrzów Centrum.


Jaki efekt konsultacji?
Raport z konsultacji

Kto konsultuje?
Mieszkańcy i mieszkanki  Wrocławia, w tym w szczególności:

  • mieszkańcy i mieszkanki jednostek urbanistycznych objętych pilotażem,
  • mieszkańcy i mieszkanki  wrocławskich osiedli, w granicach których znajduje się jednostka urbanistyczna objęta pilotażem,
  • podmioty prowadzące (lub zamierzające prowadzić) działalność gospodarczą lub społeczną na terenie tych jednostek urbanistycznych,
  • organizacje pozarządowe i grupy nieformalne prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność gospodarczą na terenie jednostek objętych pilotażem oraz na obszarze gminy,
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne (w tym Osiedla),       
  • organy władzy publicznej.

Jak konsultujemy?
W tym roku jest dużo nowości w zakresie prowadzenie konsultacji – spotkania zostały zastąpione przez e-spotkania. Tym razem też jest inny niż dotychczas formularz do zgłaszania opinii – szczegóły po kliknięciu na link.
Ponieważ konsultacje dotyczą trzech obszarów – trzech Osiedli kompletnych,  szczegóły dotyczące każdego z nich znajdują się w poszczególnych odnośnikach poniżej.

Nowy Dwór
FORMULARZ OPINII | 10.08–31.08.2020 r. | Dostępny na stronie konsultacji.
E-SPOTKANIE | 17.08 (poniedziałek), g. 18.00 | Aktywny udział możliwy na platformie internetowej Clickmeeting. | Transmisja (podgląd) na stronie konsultacji. 
Uwaga! W poniższym linku znajdują się informacje na temat minimalnych wymagań sprzętowych, natomiast tu są informacje, jak dołączyć do spotkania. 
SPACER KONSULTACYJNY | 24.08 (poniedziałek), g. 18.00  | Uczestnictwo w spacerze należy zgłosić do 20.08 (czwartek) na adres [email protected].
KONSULTACJE Z DZIEĆMI  I MŁODZIEŻĄ | W konsultacje włączeni będą również niepełnoletni mieszkańcy miasta. | Więcej tutaj.

Krzyki Zachodnie
FORMULARZ OPINII | 10.08–31.08.2020 r. | Dostępny na stronie konsultacji.
E-SPOTKANIE | 18.08 (wtorek), g. 18.00 | Aktywny udział możliwy na platformie internetowej Clickmeeting. | Transmisja (podgląd) na stronie konsultacji. 
Uwaga! W poniższym linku znajdują się informacje na temat minimalnych wymagań sprzętowych, natomiast tu są informacje, jak dołączyć do spotkania. 
SPACER KONSULTACYJNY | 25.08 (wtorek), g. 18.00  | Uczestnictwo w spacerze należy zgłosić do 20.08 (czwartek) na adres [email protected].
KONSULTACJE Z DZIEĆMI  I MŁODZIEŻĄ | W konsultacje włączeni będą również niepełnoletni mieszkańcy miasta. | Więcej tutaj.

Zakrzów Centrum
FORMULARZ OPINII | 10.08–31.08.2020 r. | Dostępny na stronie konsultacji.
E-SPOTKANIE | 19.08 (środa), g. 18.00 | Aktywny udział możliwy na platformie internetowej Clickmeeting. | Transmisja (podgląd) na stronie konsultacji. 
Uwaga! W poniższym linku znajdują się informacje na temat minimalnych wymagań sprzętowych, natomiast tu są informacje, jak dołączyć do spotkania. 
SPACER KONSULTACYJNY | 26.08 (środa), g. 18.00 | Uczestnictwo w spacerze należy zgłosić do 20.08 (czwartek) na adres [email protected].
KONSULTACJE Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ | W konsultacje włączeni będą również niepełnoletni mieszkańcy miasta. | Więcej tutaj.

Więcej informacji na: https://www.wroclaw.pl/rozmawia/jak-urzadzic-osiedle-kompletne

 

Wasze komentarze

piątek, 18.9.2020 13:52
piątek, 18.9.2020 12:39
piątek, 18.9.2020 11:11
czwartek, 17.9.2020 13:33
wtorek, 15.9.2020 14:32
poniedziałek, 14.9.2020 22:05
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki