komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
MPK
FORUM

środa, 8 lipca 2020

Edgara, Elzbiety

InfoWuWA - powstał punkt informacji o osiedlu WUWA

sobota, 9.2.2019 14:40 , komentarze: 0 , odsłony: 1665
kategorie artykułu:

Unikalna wartość osiedla WuWA w skali światowej jest niezaprzeczalna, podobnie jak jego znaczenie jako jednego z 6 eksperymentalnych osiedli modernistycznych, które powstały w ramach wystaw budowlanych organizowanych przez Werkbund. Dzisiaj architektura i epoka modernizmu cieszą się coraz większym zainteresowaniem, nie tylko w kręgach fachowych. Coraz częściej organizowane są wycieczki „szlakiem modernizmu”, coraz więcej turystów indywidualnych szuka niebanalnych celów zwiedzania, coraz więcej mieszkańców interesuje się historią własnego miasta. Osiedle WuWA jest więc nadal typowo mieszkalne, jednocześnie jednak staje się ikoną architektury i celem turystycznym.

- Miasto Wrocław od dłuższego czasu prowadzi działania zmierzające do rewaloryzacji i pielęgnacji wyjątkowego osiedla, jakim jest WuWA. Wszystkie działania są elementami spójnej strategii. Zmierzają do realizacji celu strategicznego polegającego na ochronie i pielęgnacji dobra kulturowego oraz upowszechnianiu wiedzy na temat znaczenia tego miejsca – zarówno wśród turystów, mieszkańców samego osiedla i całego Wrocławia, jak również w kontekście międzynarodowym – powiedział Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia.

8 lutego 2019 r. otwarty został punkt informacji o osiedlu - InfoWuWA. Będzie tam można m.in. otrzymać publikacje i mapki, obejrzeć prezentacje multimedialne, kupić książki i katalogi o architekturze modernizmu, zapoznać się z materiałami o pozostałych osiedlach Werkbundu, a także o związanych z nimi wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych. 

- InfoWUWA jest jednym z działań miasta mających na celu upowszechnianie wiedzy o wartości modernistycznego osiedla WUWA. W tym celu parterowy pawilon przy galeriowcu poddany został gruntownemu remontowi, we wnętrzu zamontowano nowe wyposażenie, a na zadaszeniu pojawił się neon. Prowadzony tu będzie nie tylko punkt informacyjny, ale też WUWAcafé serwująca m.in. autorskie wypieki i napoje. Mieszkańcy zyskają więc kolejne atrakcyjne miejsce spotkań – powiedziała Grażyna Adamczyk-Arns, prezes Wrocławskiej Rewitalizacji. 


Wrocławska Rewitalizacja reprezentuje Miasto Wrocław w sieci współpracy z ośrodkami, w których znajdują się pozostałe osiedla Werkbundu (Stuttgart, Praga, Wiedeń, Brno i Zurych). 

- Jednym z zadań partnerstwa jest przygotowanie wspólnego wniosku o przyznanie wszystkim osiedlom Znaku Dziedzictwa Europejskiego. Jest to wyróżnienie przyznawane obiektom dziedzictwa kulturowego, które odegrały szczególną rolę w kształtowaniu historii i kultury Europy lub rozwoju wartości stanowiących fundament integracji europejskiej. Ogólnym celem Znaku Dziedzictwa Europejskiego (ZDE) jest wzmocnienie, w szczególności u młodych ludzi, poczucia przynależności do Unii Europejskiej w oparciu o wspólne wartości i elementy europejskiej historii i dziedzictwa kulturowego, a także uznanie walorów różnorodności krajowej i regionalnej oraz wzmocnienie wzajemnego zrozumienia i dialogu międzykulturowego  – dodaje Adamczyk - Arns. 

Projekty i działania Miasta 2010 – 2019

2010

Wrocławska Rewitalizacja opracowała dokument pn. „WuWA – strategia rewitalizacji”, który zawiera analizy i scenariusze rewitalizacji osiedla.

od 2011

W 2011 roku rozpoczęto pierwszą edycję Konserwatorskiego programu wspierania działań remontowych dla prywatnych właścicieli. Ostateczną decyzję podejmuje każdorazowo Rada Miejska Wrocławia. Zainteresowanie okazało się duże – do 2018 roku dofinansowane zostały remonty obiektów takich jak:

·        dom jednorodzinny i ogród przy ul. Zielonego Dębu 21, 
·        dom dwurodzinny przy ul. Dembowskiego 9-11, 
·        dom w zabudowie szeregowej przy ul. Tramwajowej 10, 
·        dom jednorodzinny przy ul. Dembowskiego 13, 
·        dom wielorodzinny przy ul. Tramwajowej 2, 
·        dom wielorodzinny przy ul. Tramwajowej 8 
·        dom wielorodzinny przy ul. Tramwajowej 2a. 

Dofinansowanie z budżetu Miasta w latach 2012-2018 wyniosło ok. 2 135 630 zł. Program jest nadal kontynuowany.

2011

Miasto przeprowadziło konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznych historycznego osiedla WuWA. Celem konkursu było znalezienie najlepszej odpowiedzi projektowej na istniejące deficyty stref ogólnodostępnych.

Pierwszą nagrodę przyznano pracy autorstwa biura projektowego BASIS (Krzysztof Szkółka i Dariusz Sirojć). Koncepcja została w kolejnych miesiącach dostosowana do uwarunkowań formalno-prawnych (m.in. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) i do wytycznych Sądu Konkursowego. Wypracowana koncepcja była podstawą do opracowania dokumentacji architektoniczno-budowlanej, a także do konsultacji z mieszkańcami osiedla i środowiskiem fachowców.

od 2012

W 2012 roku spółka Wrocławska Rewitalizacja zrealizowała projekt pt. „WEISSENHOF I WUWA – tworzenie sieci współpracy w dziedzinie rewitalizacji osiedli Werkbundu”. W ramach projektu we Wrocławiu pokazano wystawę poświęconą pierwszemu modernistycznemu osiedlu wzorcowemu Weissenhof w Stuttgarcie. Wymiennie, wystawa o osiedlu WuWA zaprezentowana została w Stuttgarcie. Celem projektu było stworzenie sieci współpracy, wymiana poglądów i doświadczeń w dziedzinie rewitalizacji osiedli modernistycznych, a także zbudowanie podstaw do współpracy wszystkich 6 osiedli Werkbundu. W debatach zorganizowanych we Wrocławiu z okazji wystawy udział wzięli m.in. przedstawiciele Miasta Stuttgartu, Miasta Wrocławia, Uniwersytetu w Stuttgarcie, Politechniki Wrocławskiej, Muzeum Architektury we Wrocławiu i in. Koncepcja zagospodarowania przestrzeni publicznych była jednym z dyskutowanych tematów.

od 2013

W 2013 roku spółka Wrocławska Rewitalizacja w imieniu i na rzecz Miasta zrealizowała projekt pt. „Program działań promocyjnych służący wzmocnieniu rozpoznawalności osiedla WUWA we Wrocławiu jako atrakcji turystycznej Obszaru Wsparcia“. Celem projektu było szerzenie wiedzy na temat osiedla WuWa i podniesienie świadomości wśród mieszkańców i turystów oraz promocja osiedla w skali ponadlokalnej. Projekt finansowany był ze środków Miasta Wrocławia oraz ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD 2007-2013.

Zorganizowano 5 spotkań dedykowanych wyłącznie mieszkańcom osiedla WuWA, które poświęcone były różnym tematom związanym z osiedlem: historii osiedla, ochronie konserwatorskiej, losom pozostałych osiedli Werkbundu, a także koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznych. Zainteresowanie mieszkańców było bardzo duże, w każdym spotkaniu uczestniczyło ok. 40 osób.

Sugestie i uwagi mieszkańców dot. projektu zagospodarowania przestrzeni publicznych były powodem, dla którego zdecydowano się wprowadzić zmiany do projektu – np. zrezygnowano z placu zabaw dla dzieci w zamian pozostawiając teren zielony, zmniejszono powierzchnię placu architektów na rzecz większego zieleńca, zredukowano ilość ławek.

Podczas realizacji projektu powstała również publikacja pt. „WuWA – wrocławska wystawa Werkbundu – mieszkanie i miejsce pracy”. Publikacja wydana została w 3 językach (polskim, angielskim i niemieckim) i zawiera nie tylko informacje o historii osiedla, ale również wywiady z mieszkańcami czy osobami związanymi z nim. Równolegle powstała strona internetowa. W marcu 2014 w siedzibie Izby Architektów odbyło się uroczyste spotkanie dla mieszkańców, na którym wręczono publikacje, a także pokazano wystawę zdjęć o osiedlu.

2014

W styczniu 2014 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów w budynku zrekonstruowanym na podstawie historycznych planów – dawnym przedszkolu. Dzisiaj obiekt pełni funkcję nie tylko biura i miejsca szkoleń, warsztatów i spotkań DOIA, ale także jest miejscem otwartym dla publiczności i niejednokrotnie gości inicjatywy kulturalne, artystyczne i społeczne.

2016

W 2016 roku w Muzeum Architektury odbyła się wystawa pt. „Droga ku nowoczesności. Osiedla Werkbundu 1927-1932“. Po raz pierwszy w historii pokazano wszystkie osiedla razem. Wystawa zrealizowana została podczas ESK Wrocław 2016 przy współudziale wszystkich partnerów sieci osiedli Werkbundu (Stuttgart, Brno, Zurych, Praga i Wiedeń).

2017-2019

Jesienią 2016 ruszyły prace budowlane realizując projekt zagospodarowania przestrzeni publicznych osiedla. Ich zakres obejmuje m.in. wykonanie ścieżek parkowych i ciągów pieszo-jezdnych, uporządkowanie parkowania, wprowadzenie oświetlenia, montaż ław z tekstami informacyjnymi o osiedlu, uporządkowanie zieleni i nowe nasadzenia.

Przed rozpoczęciem prac Wrocławska Rewitalizacja jako inwestor zastępczy zorganizowała spotkanie informacyjne dla mieszkańców, aby zapoznali się z harmonogramem prac i mieli okazję do dyskusji z osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi za realizację projektu. O wszystkich działaniach mieszkańcy są na bieżąco informowani zarówno przez wykonawcę robót, jak i przez Wrocławską Rewitalizację – za pomocą osobnej zakładki na stronie internetowej, aktualności na profilu portalu społecznościowego Facebook.com oraz przez spotkania, ulotki, plakaty i ogłoszenia bezpośrednio na osiedlu WuWA.

Zgodnie z harmonogramem prace zakończą się w 2019 roku. Wartość inwestycji wynosi ok. 6,4 mln zł. 

 

Krótki rys historyczny Osiedle WuWA – Wrocław

Po międzynarodowym sukcesie wystawy Werkbundu w Stuttgarcie również we Wrocławiu zorganizowano w roku 1929 dużą wystawę mieszkaniową, zatytułowaną „Mieszkanie i miejsce pracy“ („Wohnung und Werkraum-Ausstellung” – WuWA). Jej celem była prezentacja nowych, zgodnych z duchem czasu form zamieszkiwania i przestrzeni do pracy.

Przez trzy miesiące można było zwiedzać 32 budynki ze 132 w pełni urządzonymi mieszkaniami. Niektóre koncepcje miały silnie eksperymentalny i społeczno-utopijny charakter i stanowiły próbę reakcji na aktualne trendy społeczne, na przykład na zmienioną rolę kobiety w rodzinie i świecie zawodowym. Element osiedla stanowiło więc przedszkole, a ponadto dom dla osób samotnych Hansa Scharouna i wysokościowiec Adolfa Radinga propagowały nowe formy wspólnotowego życia i mieszkania. Po zakończeniu wystawy osiedle przez dwa lata służyło do celów testowania, a zamieszkane było głównie przez artystów, architektów i pisarzy.

W czasie II wojny światowej miasto Wrocław/Breslau w ponad 80% uległo zniszczeniu, osiedle WuWA zachowało się jednak w niemal nienaruszonym stanie. Breslau stał się Wrocławiem, został włączony do terytorium Polski i zasiedlony przez nowych mieszkańców. Kręgi eksperckie bardzo szybko uświadomiły sobie, że osiedle WuWA stanowi niezwykłą wartość – w roku 1972 do rejestru zabytków wpisano dom dla osób samotnych projektu Hansa Scharouna, zaś w roku 1979 wszystkie pozostałe domy osiedla. W roku 2007 ochroną konserwatorską objęto cały zespół urbanistyczny. W roku 2006 na Listę światowego dziedzictwa UNESCO wpisano sąsiadującą z osiedlem Halę Stulecia, zaś samo osiedle WuWA znalazło się w jej strefie buforowej.

 

Wasze komentarze

poniedziałek, 6.7.2020 12:29
niedziela, 5.7.2020 08:20
poniedziałek, 22.6.2020 13:32
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki