Jakie działania w Gminnym Programie Rewitalizacji?

czwartek, 21.10.2021 13:19 272 0

Do 21 listopada 2021 będzie trwać zbieranie przedsięwzięć, które mogą zostać zapisane w przyszłym Gminnym Programie Rewitalizacji [GPR]. Pomysły powinny dotyczyć konkretnych, wymienionych poniżej osiedli. 

Czym jest GPR?

GPR, czyli Gminny Program Rewitalizacji, to dokument strategiczny, który pozwala planować i prowadzić proces rewitalizacji.
Opisuje, jakie działania należy podjąć, by w perspektywie kilkunastu lat rozwiązać zdiagnozowane problemy lub przynajmniej zmniejszyć ich natężenie.

Jakie obszary miasta rewitalizujemy?

We Wrocławiu program ten będzie realizowany na osiedlach: Brochów, Kleczków, Księże, Nadodrze, Ołbin, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Oławskie oraz Przedmieście Świdnickie.

Konsultacje realizuje Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław.

Kiedy konsultujemy?

20 października – 21 listopada 2021 r.  

Co konsultujemy?

Działania, które mogą zostać zapisane w Gminnym Programie Rewitalizacji. 

Jaki zakres konsultacji?

Działania (społeczne, dotyczące zieleni i środowiska, a także infrastruktury), które będą stanowić odpowiedź na problemy opisane w diagnozie obszaru zdegradowanego. 

Jaki cel konsultacji?

Zapewnienie udziału interesariuszy rewitalizacji w przygotowaniu GPR. 

Jaki efekt konsultacji?

Raport z konsultacji. 

Jak konsultujemy? 

SPOTKANIE OTWIERAJĄCE | 27.10.2021 r. (środa), godz. 17.30 | MiserArt, ul. Cybulskiego 35 A | Z uwagi na ograniczenia związane z pandemią obowiązują zapisy – decyduje kolejność zgłoszeń. | Zapisy do 25 października przez formularz: wroc.city/otwarcie  

NARADA KONSULTACYJNA DOTYCZĄCA ZIELENI I ŚRODOWISKA | 3.11.2021 r. (środa), godz. 17.30 | Brochowskie Centrum Aktywności Lokalnej, ul. Koreańska 1a | Z uwagi na ograniczenia związane z pandemią obowiązują zapisy – decyduje kolejność zgłoszeń | Zapisy do 2 listopada przez formularz: wroc.city/narady 

NARADA KONSULTACYJNA DOTYCZĄCA INFRASTRUKTURY | 9.11.2021 r. (wtorek), godz. 17:30 | Centrum na Przedmieściu, ul. Prądzyńskiego 39a | Z uwagi na ograniczenia związane z pandemią obowiązują zapisy – decyduje kolejność zgłoszeń | Zapisy do 8 listopada przez formularz: wroc.city/narady  

NARADA KONSULTACYJNA DOTYCZĄCA DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH | 18.11.2021 r. (czwartek), godz. 17.30 | Plac Grunwaldzki OD NOWA, ul. Skłodowskiej-Curie 63a | Z uwagi na ograniczenia związane z pandemią obowiązują zapisy – decyduje kolejność zgłoszeń | Zapisy do 17 listopada przez formularz: wroc.city/narady

W przypadku zaostrzenia obostrzeń związanych z rozwojem pandemii COVID-19 spotkania odbędą się on-line.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)