komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
MPK
FORUM

piątek, 27 listopada 2020

Waleriana, Wirgiliusza

Jesienna deratyzacja we Wrocławiu

czwartek, 29.10.2020 10:18 , komentarze: 0 , odsłony: 361
kategorie artykułu:

1 listopada rozpocznie się jesienna, obowiązkowa akcja deratyzacyjna. Oznacza to, że z chwilą jej rozpoczęcia powinny zostać wyłożone preparaty deratyzacyjne. Muszą być one uzupełniane na bieżąco przez cały czas jej trwania (do 30 listopada), a nawet dłużej – jeśli będą nadal pobierane przez gryzonie. Zgodnie z regulaminem, deratyzację należy przeprowadzać każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach i zarządcach nieruchomości.

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji na terenie Wrocławia zostały określone w nowym Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 lipca 2020 r.

Deratyzacji na terenie miasta podlegają m.in. nieruchomości, na których zlokalizowane są:

· budynki wielolokalowe podpiwniczone
· lokale gastronomiczne wraz z terenem pod podwyższonymi podestami ogródków gastronomicznych
· obiekty handlowe branży spożywczej
· obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie
· wolnostojące komórki i pomieszczenia gospodarcze przynależne do zabudowy wielolokalowej
· wnętrza międzyblokowe oraz miejsca gromadzenia odpadów w zabudowie wielolokalowej

W trakcie trwania obowiązkowej deratyzacji przeprowadzane będą kontrole, a właściciele nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków określonych w Regulaminie, muszą się liczyć z karą grzywny.

Aby minimalizować populację gryzoni w mieście warto pamiętać o kilku zasadach:

· ograniczyć wyrzucanie jedzenia,
· nie wyrzucać odpadów, w szczególności resztek jedzenia, poza pojemniki do gromadzenia odpadów
· zamykać klapy w pojemnikach na odpady,
· dbać o czystość wokół śmietników
· zwracać uwagę na porządek w piwnicach,
· nie dokarmiać ptaków w miejscach dostępnych dla szczurów

Z roku na rok, kompleksową deratyzacją gminnych terenów zewnętrznych objęty jest coraz większy obszar Wrocławia. Prowadzony tam jest ciągły monitoring oraz zabiegi deratyzacyjne. W tym roku to obszar o powierzchni prawie 46 hektarów, zlokalizowany w rejonie Osiedli Stare Miasto, Przedmieście Świdnickie i Oławskie oraz Nadodrze.

Dodatkowo, wiosną, przeprowadzona została kampania edukacyjna skierowana do mieszkańców miasta, w której za pośrednictwem ulotek oraz plakatów informacyjnych przekazywana jest wiedza na temat dobrych praktyk, jakie sami mogą wdrożyć, aby zminimalizować występowanie gryzoni. Materiały trafiły do Rad Osiedli, plakaty i ulotki informacyjne umieszczono też w budynkach Urzędu Miejskiego Wrocławia często uczęszczanych przez mieszkańców. Część materiałów trafiła również bezpośrednio do skrzynek pocztowych mieszkańców.

 

Wasze komentarze

poniedziałek, 23.11.2020 14:10
wtorek, 17.11.2020 13:37
piątek, 13.11.2020 12:06
wtorek, 10.11.2020 15:10
wtorek, 10.11.2020 11:59
niedziela, 8.11.2020 08:50
czwartek, 5.11.2020 10:00
czwartek, 29.10.2020 11:25
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki