komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
MPK
FORUM

środa, 16 października 2019

Gawla, Ambrozego

Kadencje nowych członków pięciu Wrocławskich Rad Społecznych przy Prezydencie Wrocławia

czwartek, 25.4.2019 08:00 , komentarze: 0 , odsłony: 1279
kategorie artykułu:

24 kwietnia rozpoczęły się kadencje nowych członków pięciu Wrocławskich Rad Społecznych przy Prezydencie Wrocławia.

Rady Społeczne działają we Wrocławiu od kilku lat. Są – obok Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, Mikrograntów, Programu Inicjatyw Lokalnych i innych projektów partycypacyjnych – jednym z narzędzi, dających mieszkańcom wpływ na rozwój miasta. Każda z nich reprezentuje konkretną grupę mieszkańców miasta: m.in. seniorów, dzieci i młodzież, osoby niepełnosprawne, rowerzystów, przedsiębiorców etc., a w ich gronie zasiadają przedstawiciele instytucji naukowych, badawczych, organizacji pozarządowych, aktywiści, radni miejscy oraz przedstawiciele prezydenta. 

Ze względu na mijającą kadencję, prezydent Jacek Sutryk powołał członków pięciu Rad Społecznych: Rady ds. Przedsiębiorczości, Rady ds. Polityki Mobilności, Rady ds. Polityki Rowerowej, Rady ds. Ekologii oraz Rady ds. Sportu. - Dziękuję, że przyjęliście zaproszenie. – powiedział do zgromadzonych Jacek Sutryk – W tych gremiach będą pracować wspaniali ludzie, ludzie z gigantycznym doświadczeniem, ludzie kochający to miasto. Chciałbym, by te rady były prawdziwą i konstruktywną platformą do prowadzenia rozmów o mieście. Miejscami, gdzie wkuwają się różne pomysły na funkcjonowanie miasta. Niech to będą pomysły śmiałe, odważne, szalone, mądre. Obiecuję, że będziemy wsłuchiwać się w Państwa głosy, bo rozwój tego miasta powinien być funkcją myślenia i działania zbiorowego.

Członkowie rady pełnią funkcje społecznie. Ich kadencja trwa 5 lat.

Rada ds. Przedsiębiorczości:

1.        Marcin Urban – Skarbnik Miasta; przewodniczący rady

2.      Marzena Horak – Wicedyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego; sekretarz 

3.        Dobrosława Binkowska – Przewodnicząca Zarządu Rady Osiedla Oporów;

4.        Ewa Carr de Avelon – Przedstawiciel ABSL.

5.        Małgorzata Dynowska – Szef Inkubatorów Przedsiębiorczości WPT; 

6.        Andrzej Hrehorowicz – Uniwersytet Ekonomiczny;

7.        Kartikey Johri – Konsul Honorowy Indii;

8.        Ewa Kaucz – Prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej

9.        Marcin Kowalski – Prezes Zarządu Human Partner;

10.        Piotr Kubiński – Wydział Informatyki Politechniki Wrocławskiej;

11.        Łukasz Lergetporer – Współzałożyciel Follow Vision;

12.        Łukasz Osiński – Europejska Rada Gospodarcza;

13.        Marek Pasztetnik – Prezes Zachodniej Izby Gospodarczej;

14.        Maciej Potocki – Prezes Wrocławskiego Parku Technologicznego;

15.        Marek Sadowski – Przedstawiciel Kupców „Arena”;

16.        Janina Woźna – Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego;

Rada pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego w zakresie wspierania i rozwoju przedsiębiorczości. Nadzór nad radą sprawuje wiceprezydent Jakub Mazur. 

Rada ds. Polityki Mobilności

1.    Marek Żabiński – Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Miejskiego, pełniący funkcję przewodniczącego i nadzorującego pracę rady

2.        Marta Bąk – Biuro Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego; sekretarz rady

3.        Jarosław Broda – Projektant, inżynier drogowy;

4.        Igor Gisterek – Politechnika Wrocławska;

5.        Cezary Grochowski – Wrocławska Inicjatywa Rowerowa;

6.        Jerzy Lutogniewski – Inżynier ruchu;

7.        Jakub Nowotarski – prezes Akcji Miasto;

8.        Jolanta Szczepańska – Prezes MPK;

9.        Piotr Szymański – Członek Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia;

Rada pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego w sprawach dotyczących problematyki transportowej, a w szczególności dostępności komunikacyjnej miasta i obszaru metropolitalnego, równoważenia transportu, integracji systemów transportowych, jakości systemu transportowego i bezpieczeństwa.

Rada ds. Polityki Rowerowej,

1.        Monika Kozłowska-Święconek – Dyrektor Biura Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego, pełniąca rolę przewodniczącej rady;

2.        Daniel Chojnacki – Oficer rowerowy Urzędu Miejskiego, sekretarz rady;

3.        Henryk Charucki – Przedstawiciel Przedsiębiorców Rowerowych;

4.        Robert Gacek – Członek Stowarzyszenia Akcja Miasto;

5.        Cezary Grochowski – Prezes Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej;

6.        Agnieszka Imiela-Sikora - Członek Stowarzyszenia Akcja Miasto;

7.        Piotr Knapiński - Kierownik Wydziału Inżynierii Miejskiej;

8.        Aleksander Obłąk – Członek Stowarzyszenia Akcja Miasto;

9.        Paweł Puławski – Przedstawiciel Wrocławskich Kurierów Rowerowych;

10.        Jakub Szymczak – Pracownik Biura Zrównoważonej Mobilności.

Rada pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego w sprawach dotyczących projektowania i budowy sieci tras rowerowych, Programu Rowerowego, działań wpływających na poprawę bezpieczeństwa rowerzystów;

Rada ds. Ekologii

1.     Katarzyna Szymczak-Pomianowska – Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego, przewodnicząca rady;

2.        Natalia Lipińska – Urząd Miejski Wrocławia, sekretarz rady;

3.        Mariola Apanel – dyrektor Biura Ochrony Przyrody i Klimatu Urzędu Miejskiego

4.        Sławomir Czerwiński – Rada Osiedla Maślice/ Uniwersytet Wrocławski;

5.        dr Zygmunt Dajdok – Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych;

6.        Małgorzata Demianowicz – Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego;

7.    prof. Alina Drapella – Hermansdorfer – Kierownik Wydziału Kształtowania Środowiska na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej; 

8.        dr Łukasz Dworniczak – Stowarzyszenie Architektów Krajobrazu;

9.        Paweł Górski - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu;

10.        Paweł Karpiński – Radny Rady Miejskiej Wrocławia;

11.        prof. Zygmunt Kącki – Uniwersytet Wrocławski;

12.        Katarzyna Łapińska – Zastępca regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Regionalny Konserwator Przyrody we Wrocławiu;

13.        Jacek Mól – Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej;

14.        dr hab. Irena Niedźwiecka-Filipiak – Dyrektor Instytutu Architektury prof. Tomasz Ossowicz – Koordynator, Biuro Rozwoju Wrocławia;

15.        Ewa Partyka – Zarząd Zieleni Miejskiej;

16.        prof. Ludwik Tomiałojć – Uniwersytet Wrocławski;

17.        dr hab. inż. Andrzej Tiukało – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej;

18.        dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec – Dyrektor Instytutu Drzewa;

19.        Krajobrazu;

20.        Maciej Zięba – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”;

Rada pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego Prezydenta Wrocławia  w sprawach rozwoju, kształtowania i utrzymania terenów zielonych w mieście oraz wprowadzania rozwiązań proekologicznych w funkcjonowaniu miasta. Nadzór radą powierza się Wiceprezydentowi Wrocławia Adamowi Zawadzie.

Rada ds. Sportu

1.        Jacek Pluta – wicedyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego, pełniący rolę przewodniczącego i nadzorującego radę

2.        Piotr Mazur – dyrektor Biura Sportu i Rekreacji UM Wrocławia

3.        Marian Dymalski – wiceprezydent Międzynarodowej Federacji Sportu Studrenckiego (FISU)

4.        Mariusz Jędra – Prezes Polskiego Związku Podnoszenia Cięzarów

5.        Zbigniew Korzeniowski – doradca Prezydenta Wrocławia ds. Sportu

6.        Mieczysław Łopatka – Prezes Regionalnej Rady Olimpijskiej we Wrocławiu

7.        Józef Lisowski – trener kadry narodowej sztafety 4x4

8.        Renata Mauer-Różańska – dwukrotna mistrzyni olimpijska w strzelectwie

9.        Tomasz Motyka – wicemistrz olimpijski w szermierce

10.        Paweł Rańda – wicemistrz olimpijski w wioślarstwie

11.        prof.  Andrzej Rokita – rektor AWF

Rada pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego Prezydenta Wrocławia w kultury fizycznej, budżetu sportowego czy programów rozwoju bazy sportowej  na terenie Miasta Wrocław.

 

Wasze komentarze

wtorek, 15.10.2019 10:00
wtorek, 15.10.2019 09:35
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele