Ławeczka Mieszkańca - znamy lokalizację 60 ławek

czwartek, 22.7.2021 14:11 300 0

Wiemy już, gdzie postawione zostaną Ławeczki Mieszkańca. Na początek będzie ich 60. Lokalizacje, w których najbardziej brakuje ławek, zgłaszali wrocławianie. Nowy program – realizowany przez miasto – to także forma wsparcia osób starszych, które mają trudności w przemieszczaniu się.

- Bardzo się cieszę z zaangażowania mieszkańców, którzy w taki sposób troszczą się o swoją najbliższą okolicę i swoich sąsiadów. To "lokalsi" wiedzą najlepiej, gdzie brakuje miejsca, by usiąść i odpocząć, a także na których ulicach brakuje ławek dla seniorów. Łącznie, swoje sugestie przesłało nam 193 mieszkańców- mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Program Ławeczka Mieszkańca to kolejna forma miejskiej partycypacji - po Wrocławskim Budżecie Obywatelskim, Mikrograntach oraz Funduszu Osiedlowym. Oprócz propozycji lokalizacji ławek, wrocławianie i wrocławianki zgłaszali za pośrednictwem specjalnego formularza online subiektywne zapotrzebowanie na liczbę ławek w danej lokalizacji. Gdyby zrealizować wszystkie wnioski, byłoby to łącznie prawie 1000 ławek. Podstawową zasadą przyjęcia wniosku był jednak fakt, że teren musi należeć do miasta. W tym roku zrealizowanych zostanie 60 ławek, jednak w kolejnych latach akcja będzie kontynuowana.

- Poinformowaliśmy zgłaszających, czy ich lokalizacje zostały zakwalifikowane do realizacji. Wybraliśmy miejsca, które są najbliżej seniorów - na przykład w pobliżu przychodni czy ośrodków kultury. Co ważne, będziemy kontynuowali projekt Ławeczki Mieszkańca również w przyszłym roku. Te z wniosków, które nie znalazły akceptacji w tej edycji, będą mogły zostać zrealizowane w kolejnych latach, według dostępnych środków i pozycji w rankingu – mówi Anna Szmigiel-Franz, oficer piesza Urzędu Miejskiego.

Ławki zostaną ustawione we współpracy z Zarządem Zieleni Miejskiej już na jesień - do realizacji zadania zostanie wyłoniony wykonawca.

Gdzie staną Ławeczki Mieszkańca?
1. ul. Zabrodzka
2. plac przy ul. Kościuszki, ul. Komuny Paryskiej i ul. Świstackiego
3. ul. Sztabowa w pobliżu ul. Pocztowej        
4. skrzyżowanie al. gen. Hallera i ul. Powstańców Śląskich        
5. ul. Zaporska/ ul. Gajowicka        
6. plac przy ul. Kościuszki, ul. Komuny Paryskiej i ul. Świstackiego
7. przestrzeń między blokami przy ul. Świstackiego        
8. ul. Wiejska        
9. ul. Bracharska        
10. ul. Gen. Bora-Komorowskiego        
11. ul. Karmelkowa        
12. ul. Karmelkowa        
13. ul. Powstańców Śląskich
14. ul. Racławicka (przy budynku Fundacji Edukacji Międzynarodowej)        
15. skwer na rogu ul. Piastowskiej/Sienkiewicza        
16. ul. Gdańska (przed ROD)        
17. ul. Tapicerska        
18. ul. Ścinawska (od strony torów kolejowych)        
19. ul. Buforowa        
20. ul. Kard. Wyszyńskiego        
21. ul. Nowaka-Jeziorańskiego i ul. Poświęcka
22. ul. Bujwida        
23. ul. Rumiankowa/ Komeńskiego        
24. ul. Jaracza        
25. na rogu ul. Polanowskiej i ul. Kamieńskiego        
26. ul. Rajska (skwer z kapliczką)        
27. al. Karkonoska (w pobliżu budynku radia)        
28. ul. Hugona Kowarzyka        
29. ul. Hugona Kowarzyka
30. ul. Wełniana        
31. ul. Bardzka
32. ul. Gajowicka (obok oddziału WOT)        
33. ul. Falzmanna        
34. skwer Obrońców Helu przy ul. Zaleskiego i ul. Goszczyńskiego
35. ul. Brodnicka        
36. Park S. Tołpy (przy placu zabaw)        
37. Park S. Tołpy (przy kontenerze WCRS)        
38. zieleniec przy ul. Młodej - wzdłuż rzeki        
39. Park Słoneczny na Gaju        
40. zieleniec przy ul. Trzebnickiej / ul. Św. Wincentego        
41. Park Kasprowicza        
42. skwer ul. Kosmiczna / ul. Chlebowa
43. zieleniec w pobliżu  ulic Canalleta i Bacciarellego        
44. skwer przy ul. Łużyckiej/ul. Osobowickiej        
45. skwer przy ul. Łużyckiej/ul. Osobowickiej        
46. skwer przy ul. Zawalnej        
47. skwer przy ul. Cabaja/ul. Cieślikowskiego/ul. Meissnera        
48. ul. Nadbrzeżna 14        
49. ul. Idzikowskiego        
50. ul. Idzikowskiego        
51. skwer przy ul. da Gamy i ul. Chałupniczej        
52. skwer przy ul. da Gamy i ul. Chałupniczej
53. zieleniec przy ul. Pakosławska        
54. ul. Jemiołowa/ ul. Gajowicka
55. ul. Lwowska/ ul. Jemiołowa
56. ul. Skwierzyńska / ul. szczęśliwa
57. ul. Powstańców Śląskich/ ul. Zaporowska
58. ul. I. Lejba Pereca
59. ul. Piotra Skargi/ ul. Wierzbowa
60. ul. Sztabowa

Osoby, które otrzymały informację o niezakwalifikowaniu swojej lokalizacji do tegorocznej akcji, w ciągu najbliższego miesiąca otrzymają szczegółową analizę zgłoszenia.

Zasady wyboru lokalizacji do ustawienia „Ławeczki mieszkańca”
- Każda osoba mogła zgłosić jedną lokalizację (weryfikacja odbyła  się na podstawie adresu IP).
- Wszystkie zgłoszone lokalizacje były analizowane przez oficer pieszą oraz Dział Planowania i Analiz Biura Zrównoważonej Mobilności pod kątem użyteczności dla osób o ograniczonej mobilności, zwłaszcza osób starszych.
- Głównym kryterium analizy była odległość od miejsc, które są istotne dla głównych adresatów „Ławeczki mieszkańca”.
- Na podstawie analizy wszystkich zgłoszeń powstała lista rankingowa. O miejscu na liście rankingowej nie decydowała kolejność zgłoszeń.
- Po ustaleniu kolejności na liście wszyscy zgłaszający zostali poinformowani, czy ich lokalizacje zostały zakwalifikowane do realizacji.
- Lokalizacje, które nie będą zrealizowane w 2021 r. będą nadal analizowane i realizowane w kolejnych latach wg pozycji w rankingu i dostępnych środków budżetowych.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)