Otrzymałeś wezwanie do zapłaty abonamentu RTV? Sprawdź, co powinieneś zrobić

czwartek, 26.12.2019 22:07 12305

Abonament RTV nie jest w Polsce zbyt popularny. Z różnych danych wynika, że regularnie abonament radiowo-telewizyjny opłaca jedynie około 8% osób. W ciągu ostatnich lat trwały różne prace zmierzające do uszczelnienia systemu, niemniej kwestia ta nie została jeszcze ostatecznie rozwiązana. Wiele osób otrzymuje za to wezwanie do zapłaty zaległego abonamentu. Czy słusznie?
Abonament radiowo-telewizyjny to opłata, która ma na celu zapewnienie płynnego finansowania mediów publicznych oraz realizowanie ich „misji”. Najczęstszym kryterium naliczania abonamentu RTV jest posiadanie odbiornika radiowego lub telewizyjnego. O wysokości opłaty decyduje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Opłata ta, jak żadna inna nie budzi w Polsce tak skrajnie negatywnych emocji. Problemem wciąż pozostają również zaległości wynikające z braku płacenia tegoż „podatku”. Wiele osób otrzymuje wezwania do zapłaty sięgające wielu lat wstecz. Co zrobić, gdy takie wezwanie do zapłaty wyląduje w skrzynce pocztowej? Warto bliżej przyjrzeć się sprawie. Otrzymasz wezwanie do zapłaty abonamentu rtv – sprawdź, co możesz zrobić.

Rejestracja odbiornika to problem z głowy?

Najłatwiejszym sposobem na uniknięcie kłopotów z płaceniem abonamentu RTV jest rejestracja odbiornika, a przy zmianie adresu zamieszkania wyrejestrowanie odbiornika. Należy przy tym zachować wszystkie dokumenty potwierdzające wyrejestrowanie. W razie konieczności na ich podstawie będzie można rozwiązać problem.

Kiedy abonament RTV się przedawnia?

Obecnie kara za niepłacenie abonamentu RTV wynosi 30-sto krotność samego miesięcznego abonamentu. Kwota 680,10 złotych nie dla wszystkich jest mała i symboliczna, dlatego jeżeli od Poczty Polskiej otrzymaliśmy wezwanie do zapłaty należy działać natychmiast. Warto przede wszystkim zbadać, czy nasza należność po prostu nie uległa przedawnieniu.

Niestety w Ustawie o opłatach nie ma bardzo szczegółowych informacji na temat przedawniania się abonamentu. Stosuje się typowy zapis podatkowy - artykuł 2, paragraf 2 mówiący o tym, że przedawnienie następuje po upływie 5 lat od dnia wymagalności roszczenia. Bardzo często okazuje się, że wezwanie wysłane przez Pocztę Polską jest po prostu przedawnione, a zostało wysłane gdyż wierzyciel po prostu liczy na niewiedzę odbiorcy bądź nierzetelnie prowadzi firmowe archiwum. W odpowiedzi na wezwanie należy złożyć pismo, które argumentuje przedawnienie się należności.

Jak nie płacić abonamentu RTV? Jest na to prosty sposób

Wezwanie do zapłaty zaległego abonamentu RTV zawsze irytuje. Osoby rejestrujące odbiornik powinny otrzymać indywidualny numer identyfikacyjny. Jeżeli takiego numeru nie mamy to istnieje szansa na skorzystanie z prostego kruczka prawnego.

W 2007 roku decyzją odpowiedniego w rządzie Ministra wszystkie numery rejestracyjne odbiorników telewizyjnych straciły ważność. Datą graniczną był tu listopad 2008 roku. Poczta Polska na mocy prawa miała czas na nadanie użytkownikom nowych numerów oraz dostarczenie odpowiedniego powiadomienia. Niektóre powiadomienie z różnych przyczyn do odbiorców nie dotarły, a Poczta Polska nie podejmowała dalszych prób ich doręczenia. Jeżeli Poczta Polska wysłała nam zawiadomienie o konieczności zapłaty zaległego abonamentu, ale nie nadała naszemu odbiornikowi numeru to zadziałała na własną szkodę. Rozwiązaniem jest oczywiście wysłanie pisma proszącego o podstawę prawną wydanej decyzji, powołując się na artykuł 73 Kodeksu postępowania administracyjnego mówiącego, iż: Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

Jeżeli Poczta Polska nie posiada numeru naszego odbiornika to de facto on nie istnieje.

Przetargi
i Obwieszczenia

Zobacz