Pierwsza przysięga na sztandar 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej

piątek, 24.9.2021 10:40 193 0

Z okazji Święta Wojsk Obrony Terytorialnej obchodzonego w 82. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego, wręczone zostaną sztandary wojskowe 6 jednostkom WOT. Otrzymają je dowódcy 5 Mazowieckiej Brygady OT, 7 Pomorskiej Brygady OT, 11 Małopolskiej Brygady OT, 13 Śląskiej Brygady OT, 16 Dolnośląskiej Brygady OT oraz komendant Centrum Szkolenia WOT w Toruniu.

W najbliższy poniedziałek 27 września 2021 r.  na placu  Wolności we Wrocławiu odbędzie się uroczysta przysięga wojskowa. Ogółem zaprzysiężonych zostanie prawie 100 żołnierzy, którzy jako pierwsi wypowiedzą słowa roty przysięgi na sztandar 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Ta uroczystość będzie wyjątkowa, ponieważ w dniu przysięgi, 16 Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej  zaprezentuje swój sztandar. 

 „ Sztandar to znak uosabiający naszą Ojczyznę, symbol najwyższych wartości, sławy wojennej i tradycji oraz wierności honoru i męstwa, których Ojczyzna wymaga od swoich żołnierzy. Sztandarowi oddajemy najwyższy szacunek i honor. To obiekt czerpania siły i morale każdego żołnierza brygady”-  mówi płk Artur Barański.

Słowa roty przysięgi wojskowej wybrzmią z ust żołnierzy, którzy tym samym rozpoczną swoją służbę na rzecz Ojczyzny, którą pełnić będą w podległych dolnośląskiej brygadzie WOT batalionach lekkiej piechoty w Głogowie i Wrocławiu. Wśród nich, aż 31 nowo zaprzysiężonych Terytorialsów to kobiety, co dowodzi, że w warunkach poligonowych radzą sobie również dobrze co mężczyźni.

To już dziesiąta przysięga organizowana przez dowództwo 16 DBOT. Liczba chętnych, którzy pragną wstąpić do dolnośląskiej brygady Wojsk Obrony Terytorialnej jest coraz większa. Najczęściej są to młodzi ludzie, którzy pragną właśnie w wojsku realizować swoje cele, szkolić się, podnosić kwalifikacje i spełniać marzenia.

Wyjątkowy charakter służby w Wojskach Obrony Terytorialnej pozwala łączyć życie codzienne ze służbą Ojczyźnie, co sprawia, że oliwkowy beret noszą ochotnicy pochodzący często z różnych środowisk, o różnych zainteresowaniach i pasjach, ale połączonych nierozerwalnym węzłem odpowiedzialności za losy Ojczyzny. Wśród żołnierzy, którzy będą przysięgali jest 1000 Terytorials, szer. Marek Tymiak, który zasilił szeregi 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Przysięga wojskowa jest jednym z najważniejszych i najbardziej podniosłych wydarzeń w życiu każdego żołnierza. Jest to akt ślubowania będący jednocześnie wyrazem najwyższego zobowiązania wobec Ojczyzny i Narodu Polskiego, który towarzyszy polskiemu żołnierzowi przez całe tysiąclecia. Nadaje ona sens służbie wojskowej.

 

Uroczystość będzie transmitowana na żywo na kanałach informacyjnych Wojsk Obrony Terytorialnej: You Tube oraz Facebook

Dodaj komentarz

Komentarze (0)