Podstawowy przewodnik po VPNach

środa, 20.10.2021 13:45 164

Chociaż wiele protokołów sieciowych ma wbudowane szyfrowanie, nie dotyczy to całego ruchu internetowego. Oznacza to, że atakujący może potencjalnie podsłuchiwać i modyfikować dane podczas ich przepływu przez sieć. Wirtualne sieci prywatne (VPN) zostały zaprojektowane w celu rozwiązania tego problemu. Zapewniają one bezpieczne, prywatne połączenie między dwoma punktami komunikującymi się w sieci publicznej.

Jak działa sieć VPN?

Sieć VPN zapewnia bezpieczne, szyfrowane połączenie między dwoma punktami. Przed skonfigurowaniem połączenia VPN, dwa punkty końcowe połączenia tworzą wspólny klucz szyfrowania. Można to osiągnąć, podając użytkownikowi hasło lub używając algorytmu udostępniania kluczy.

Po udostępnieniu klucza, można go użyć do szyfrowania całego ruchu przepływającego przez łącze VPN. Na przykład, komputer klient szyfruje dane i wysyła je do innego punktu końcowego VPN. W tej lokalizacji dane zostaną odszyfrowane i przekazane do miejsca docelowego. Gdy serwer docelowy wyśle odpowiedź, cały proces zostanie przeprowadzony w odwrotnej kolejności.

Rodzaje VPNów

Sieci VPN mają na celu zapewnienie prywatnego, szyfrowanego połączenia między dwoma punktami — ale nie określają, jakie powinny być to punkty. Umożliwia to korzystanie z VPN w kilku różnych kontekstach:

Sieć VPN typu lokacja-lokacja: VPN typu lokacja-lokacja ma na celu bezpieczne łączenie dwóch odległych geograficznie lokacji. Funkcjonalność VPN jest obecnie dostępna w większości bram bezpieczeństwa. Na przykład, zapora nowej generacji (NGFW) wdrożona na obwodzie sieci chroni sieć firmową, a także służy jako brama VPN. Cały ruch przepływający z jednej witryny do drugiej przechodzi przez tę bramę, która szyfruje ruch wysyłany do bramy w drugiej witrynie. Ta brama odszyfrowuje dane i przekazuje je do miejsca docelowego.

Sieć VPN typu Remote Access: Remote Access VPN jest przeznaczony do bezpiecznego łączenia zdalnych użytkowników z siecią firmową. Na przykład, podczas pandemii COVID-19 w 2020 r., wiele organizacji przeszło na pracę zdalną i skonfigurowało bezpieczne sieci VPN zdalnego dostępu ze zdalnych klientów, aby pracownicy mogli łączyć się z krytycznymi operacjami biznesowymi w siedzibie firmy.

Sieć VPN jako usługa: VPN jako usługa lub VPN w chmurze to sieć VPN hostowana w infrastrukturze opartej na chmurze, w której pakiety od klienta wchodzą do Internetu przez infrastrukturę chmury zamiast lokalnego adresu klienta. Komercyjne sieci VPN często korzystają z tego modelu, umożliwiając użytkownikom zabezpieczenie siebie podczas łączenia się z Internetem za pośrednictwem niezabezpieczonej publicznej sieci Wi-Fi i zapewniając pewien stopień anonimowości podczas uzyskiwania dostępu do Internetu.

Korzyści sieci VPN

Sieci VPN mogą zapewnić użytkownikom i firmom szereg korzyści, takich jak:

Bezpieczna Łączność: szyfrowane połączenie VPN uniemożliwia osobie trzeciej podsłuchiwanie połączenia bez znajomości tajnych kluczy używanych do szyfrowania i zabezpieczania danych podczas przesyłania.

Uproszczone Sieci Rozproszone: Wszystkie komputery dostępne z publicznej części Internetu muszą mieć publiczne adresy IP — bezpośrednio lub za pośrednictwem translacji adresów sieciowych (NAT). VPN typu lokacja-lokacja symuluje bezpośrednie połączenie między dwiema sieciami, umożliwiając im używanie prywatnych adresów IP do ruchu wewnętrznego.

Kontrola Dostępu: Każda organizacja ma systemy i zasoby zaprojektowane tak, aby były dostępne tylko dla użytkowników wewnętrznych. VPN zapewnia zdalnemu użytkownikowi lub witrynie dostęp „wewnętrzny” — ponieważ punkt końcowy VPN znajduje się wewnątrz zapory sieciowej — umożliwiając dostęp do tych zasobów autoryzowanym użytkownikom zdalnym bez publicznego udostępniania tych zasobów.

Na rynku dostępne są setki usług VPN. Po przetestowaniu wielu różnych produktów możemy śmiało doradzić pobranie Surfshark VPN.

Czy VPN jest bezpieczny?

VPN wykorzystuje szyfrowanie, aby zapewnić gwarancję bezpieczeństwa i prywatności. W ten sposób sieci VPN mogą spełniać trzy kryteria bezpieczeństwa informacji:

Poufność: Prywatność danych jest zapewniona przez szyfrowanie wszystkich danych przepływających przez sieć publiczną.

Integralność wiadomości: Kody uwierzytelniania wiadomości (MAC) zapewniają, że wszelkie modyfikacje lub błędy w przesyłanych danych mogą zostać wykryte. Krótko mówiąc, system wykrywa, gdy wiadomość została naruszona lub w jakiś sposób zakłócona, celowo lub nieumyślnie.

Uwierzytelnianie: Wstępny proces uwierzytelniania i udostępniania kluczy potwierdza tożsamość obu punktów końcowych połączenia VPN, zapobiegając nieautoryzowanemu użyciu VPN.

Zapewniając wszystkie funkcje „triady CIA”, sieci VPN zapewniają bezpieczne i prywatne połączenie dla swoich użytkowników.

Ograniczenia i Zagrożenia Bezpieczeństwa VPN

Chociaż sieci VPN są zaprojektowane tak, aby odgrywać istotną rolę w nowoczesnym biznesie, nie są idealnym rozwiązaniem. Sieci VPN mają kilka ograniczeń, które wpływają na ich użyteczność i cyberbezpieczeństwo korporacyjne, w tym:

Widoczność fragmentaryczna: VPN są zaprojektowane tak, aby zapewnić bezpieczną łączność punkt-punkt z każdym użytkownikiem VPN na własnym łączu. Utrudnia to zespołom bezpieczeństwa w organizacji utrzymanie pełnej widoczności sieci, wymaganej do skutecznego wykrywania zagrożeń i reagowania na nie.

Brak Zintegrowanych Zabezpieczeń: organizacja musi wdrożyć dodatkowe rozwiązania zabezpieczające ponad VPN, aby identyfikować i blokować złośliwe treści, a także wdrażać dodatkowe kontrole dostępu.

Nieefektywny Routing: sieci VPN mogą być używane w modelu „hub i szprych”, aby zapewnić przepływ całego ruchu przez scentralizowany stos zabezpieczeń organizacji w celu kontroli. Ponieważ praca zdalna i aplikacje w chmurze stają się coraz bardziej powszechne, ten system może nie być optymalną ścieżką między klientem a aplikacją w chmurze lub Internetem. Dowiedz się więcej o debacie SD-WAN vs VPN.

Słaba Skalowalność: jako rozwiązanie zabezpieczające punkt-punkt, sieci VPN kiepsko się skalują. Na przykład, liczba połączeń VPN typu lokacja-lokacja w sieci w pełni połączonej rośnie wykładniczo wraz z liczbą lokacji. Tworzy to złożoną infrastrukturę sieciową, która jest trudna do wdrożenia, monitorowania i zabezpieczenia.

Luki W Punktach Końcowych: Punkty końcowe, które mają autoryzowany dostęp do VPN, mogą czasami zostać zaatakowane przez phishing i inne cyberataki. Ponieważ punkt końcowy ma pełny dostęp do zasobów sieci VPN, zagrożenie z powodzeniem go naruszające także uzyska pełny dostęp.

Wiele organizacji wymaga bezpiecznych rozwiązań dostępu zdalnego, a te ograniczenia rozwiązań VPN sprawiają, że wyszukiwanie alternatyw dla VPN jest priorytetem. Aby dowiedzieć się, jak wdrożyć bezpieczny dostęp zdalny w swojej sieci, skontaktuj się z nami. I nie wahaj się poprosić o bezpłatną wersję próbną rozwiązań zabezpieczających pracowników zdalnych firmy Check Point, aby dowiedzieć się, jak mogą one pomóc w zwiększeniu produktywności i bezpieczeństwa telepracowników twojej organizacji.