komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
MPK
FORUM

czwartek, 17 października 2019

Wiktora, Marity

Projekt regionalny związków pracodawców Konfederacji Lewiatan

poniedziałek, 18.7.2016 14:35 , komentarze: 0 , odsłony: 273
kategorie artykułu:

Lepsza współpraca organizacji pracodawców

Związki regionalne Konfederacji Lewiatan łączą siły i chcą zachęcić przedsiębiorców do większej współpracy z organizacjami pracodawców oraz udziału w konsultacjach społecznych. Właśnie ruszył projekt „Konfederaci – konfederatom. Zwiększenie współpracy organizacji pracodawców  z podmiotami niezasiadającymi  w komitetach monitorujących”.

Dolnośląscy Pracodawcy – regionalny związek pracodawców Konfederacji Lewiatan wspólnie z partnerami - Małopolskim Związkiem Pracodawców Lewiatan, Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Śląskim Związkiem Pracodawców Prywatnych oraz Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych Lewiatan pozyskali z Ministerstwa Rozwoju dotację na zawiązanie sieci współpracy. Właśnie rozpoczął się projekt, którego efektem będzie wzmocnienie współpracy między regionalnymi związkami pracodawców Konfederacji Lewiatana z podmiotami niezasiadającymi w komitetach monitorujących programów operacyjnych na lata 2014-2020. Dzięki cyklicznym spotkaniom nastąpi też wzmocnienie relacji pomiędzy ekspertami pełniącymi funkcje członków i zastępców w komitetach monitorujących.

Jak przebiegają konsultacje społeczne?

O tym, że warto uczestniczyć w konsultacjach dokumentów oraz kryteriów wyboru projektów przekonał się chyba każdy pracodawca, który ubiegał się o środki unijne. Konsultacje społeczne umożliwiają zebranie cennych uwag, lub opinii na temat zasad i warunków organizowanych konkursów RPO, adresowanych do przedsiębiorców. Niestety, z doświadczenia organizacji pracodawców wynika, że przedsiębiorcy bardzo sporadycznie uczestniczą w pracach nad dokumentami, które mają później duże znaczenie podczas wyboru unijnych projektów.

 – Niestety pracodawcy nie doceniają procesu konsultacji społecznych. Nie dostrzegają, że to dla nich szansa, aby wyrazić swoje stanowisko lub merytoryczną opinię. Ponadto, brak informacji zwrotnej pozbawia nas - członków danego Komitetu Monitorującego praktycznych argumentów podczas dyskusji na forum publicznym, które mogą być istotne dla podejmowanych kluczowych decyzji, zwłaszcza dotyczących kwestii branżowych, lub istotnych z punktu widzenia pracodawców (np. rynek pracy) – mówi Marcin Kowalski, koordynator projektu z Dolnośląskich Pracodawców.

Dlatego związki regionalne Konfederacji Lewiatan przygotowały wspólny projekt, w ramach którego zaplanowano cykl 10 spotkań konsultacyjnych, przygotowanie specjalnego poradnika dla pracodawców oraz opracowanie do końca roku ekspertyzy na temat barier w dostępie do środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Chcemy przeanalizować zgłaszane już problemy dotyczące m.in. opóźnień w ogłaszaniu konkursów   w regionach, czy niskiej jakości spotkań informacyjnych dla pracodawców. Ekspertyza wskaże, na jakie bariery napotykają najczęściej pracodawcy podczas ubiegania się o środki z EFS. Ekspertyza będzie zawierać rekomendacje związane z tym, jak usprawnić system (prawno-instytucjonalny), tak aby w pełni wykorzystać potencjał i możliwości EFS w regionach przy udziale partnerów społecznych – tłumaczy Artur Mazurkiewicz, Prezes Zarządu Dolnośląskich Pracodawców.

Źródłem finansowania projektu są środki projektu Pomoc techniczna POWER dla Ministerstwa Rozwoju na rok 2016 nr POWR.06.01.00-00-0002/15 oraz projektu Pomoc techniczna POWER dla Ministerstwa Rozwoju na rok 2017.

 

Wasze komentarze

Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele