Samospis Wrocławskiej Kultury przedłużony do końca września!

środa, 31.8.2022 11:01 175 0

Pierwszy w historii naszego miasta powszechny samospis środowiska kultury trwa! Badanie, które jest częścią przygotowywanej w tym roku Diagnozy Wrocławskiej Kultury, ma pomóc w lepszym rozpoznaniu osób aktywnie uczestniczących w życiu kulturalnym miasta. By umożliwić wypowiedzenie się jak najszerszej grupie zainteresowanych organizatorzy postanowili wydłużyć czas trwania samospisu do końca września.

– Przy pomocy Samospisu Wrocławskiej Kultury chcemy zbadać formę i zakres działań kulturalnych oraz określić najważniejsze aktywności, przestrzenie, obszary współpracy i plany dotyczące przyszłej działalności – tłumaczą organizatorzy spisu z Wrocławskiego Instytutu Kultury.

Za przeprowadzenie samospisu odpowiada Fundacja Obserwatorium – warszawska organizacja zajmująca się badaniami w kulturze od lat. Kwestionariusz podzielony został na kilka bloków tematycznych, które mają pomóc lepiej rozpoznać osoby aktywnie uczestniczące w życiu kulturalnym miasta. Pojawiają się tam pytania m.in. o obszary ich aktywności, o to, czy oferta kulturalna Wrocławia spełnia potrzeby, jakie są najważniejsze zjawiska w miejskim polu kultury i na co należałoby w pierwszej kolejności przeznaczyć budżet kulturalny miasta.

Samospis Wrocławskiej Kultury dostępny jest TUTAJ

Początkowo samospis trwać miał do końca sierpnia. – Zależy nam na jak najszerszym zbadaniu osób zaangażowanych we wrocławską kulturę, dlatego uwzględniając głosy ze środowiska postanowiliśmy przedłużyć badanie aż o miesiąc. Mamy nadzieję, że dodatkowy czas pozwoli na wypełnienie formularza wszystkim zainteresowanym! – dodają organizatorzy. 

Do udziału w tym pierwszym w historii Wrocławia powszechnym spisie zaproszeni są: niezależni artyści/-stki, animatorzy/-ki, edukatorzy/-ki, pracownicy/-e instytucji, organizacji pozarządowych, osoby reprezentujące inicjatywy nieformalne oraz inne podmioty działające w kulturalnym środowisku Wrocławia. Zebrane w trwającym do końca września samospisie odpowiedzi zostaną przeanalizowane przez Fundację Obserwatorium i zebrane w podsumowujący je raport.  

Element większej całości

Raport stanie się jedną z części prowadzonej w tym roku Diagnozy Wrocławskiej Kultury. Ma ona stać się pewnego rodzaju „mapą drogową” przyszłych działań i pomóc ma we wprowadzeniu w proces tworzenia wieloletniego programu dla rozwoju lokalnej kultury. Aktywnymi uczestnikami i uczestniczkami Diagnozy są m.in. członkowie i członkinie Wrocławskiej Rady Kultury, którzy zostali poproszeni o wypowiedzi eksperckie.

Tegoroczna Diagnoza podzielona została na kilka etapów. Rozpoczęła się już w czerwcu warsztatami mapującymi istniejące i działające we Wrocławiu punkty styków, współprac i potencjalnych zależności międzysektorowych. Kolejnym trwającym etapem jest badanie porównawcze Wrocławia do innych polskich i europejskich miast metropolitalnych w zakresie miejsca kultury w politykach miejskich.

Późną jesienią zorganizowane zostaną również otwarte warsztaty i debaty, które dotyczyć będą m.in. wartości i języka przyszłego dokumentu programowego, funkcjonowania oraz wsparcia artystów i artystek we Wrocławiu oraz wyzwań dla edukacji kulturalnej.

Diagnoza Wrocławskiej Kultury powstaje na zlecenie Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miasta we Wrocławiu i potrwa do końca roku 2022. Publikacja nowego programu dla kultury planowana jest na połowę 2023 roku i zostanie poprzedzona konsultacjami roboczej wersji dokumentu.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)