komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
MPK
FORUM

poniedziałek, 21 września 2020

Jonasza, Mateusza

Spłaciłeś wcześniej kredyt lub pożyczkę? Należy Ci się kasa od banku!

poniedziałek, 13.7.2020 13:08 , odsłony: 199
kategorie artykułu:

Jeśli kredytobiorca spłaci swoje zobowiązanie wobec banku przed terminem, to powinien otrzymać zwrot prowizji. Takiego zdania jest Rzecznik Finansowy, Prezes UOKiK oraz Trybunał Sprawiedliwości UE. Zwrot prowizji nie odbywa się jednak automatycznie. Co zrobić, aby ją odzyskać?

Co to jest prowizja?

Banki w zdecydowanej większości udzielając kredytu pobierają prowizję. Opłata ta nie jest jednak obowiązkowa, a jej wysokość nie jest ściśle określona przez prawo bankowe. Umowa kredytowa musi jednak zawierać informację o ustalonej wysokości prowizji. Co istotne, ustawodawca nie precyzuje, z jakiego tytułu bank może pobrać prowizje, a właściwie opłatę za czynności bankowe.

Oprócz prowizji za uruchomienie kredytu banki pobierają prowizję m.in. związku z dyspozycją wypłaty, ale niewykorzystaniem przekazanych środków czy w przypadku przedterminowej spłaty zobowiązania.

Wcześniejsza spłata kredytu

W ustawie o kredycie konsumenckim znajduje się zapis mówiący, że kredytobiorca ma prawo w dowolnym momencie do spłaty zobowiązania wobec banku przed terminem zawartym w umowie kredytowej. W takiej sytuacji powinno mieć miejsce obniżenie kosztu kredytu.

Od kilku lat do Rzecznika Finansowego trafiają od konsumentów wnioski dot. problemów z wcześniejszą spłatą kredytu. Większość banków niechętnie podchodzi do tematu zwrotów prowizji. Organizacja zrzeszająca instytucje finansowe, czyli Związek Banków Polskich niejednokrotnie prezentował stanowisko, że zwrot kosztów w wyniku wcześniejszej spłaty kredytu nie dotyczy tych opłat, które są związane z uruchomieniem kredytu lub zostały pobrane jednorazowo. W związku z powyższym sprawy o zwrot prowizji bankowej często mają swój finał w sądzie.

Więcej informacji o tym, dlaczego banki odmawiają zwrotu prowizji bankowej można znaleźć tutaj: https://helpfind.pl/blog/prowizja-od-kredytu-banki,599

Wyrok TSUE o zwrotach bankowych

Sprawą zwrotów bankowych zajął się także Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W maju 2018 roku z uwagi na niejednolitość orzeczeń Sąd Rejonowy Lublin-Wschód skierował do unijnego trybunału pytanie prejudycjalne. Trybunał rozstrzygał czy w sytuacji, gdy klient dokona spłaty kredytu przed terminem, bank powinien zwrócić pobraną za uruchomienie finansowania prowizję.

Wyrok w tej sprawie TSUE wydał we wrześniu 2019 roku. W orzeczeniu czytamy, że bank powinien w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu zredukować wszystkie jego koszty, w tym prowizję i inne opłaty, które nie są związane z czasem trwania umowy.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać zwrot prowizji?

Warto wspomnieć, że wspomniana wcześniej ustawa dotyczy kredytów konsumenckich, czyli zawartych przez osobę fizyczną, a kwota zobowiązania nie jest wyższa, niż 255 550 zł (albo jej równowartości w obcej walucie). Ponadto, taki kredyt nie może zostać udzielony na cele związane z działalnością gospodarczą.

O zwrot bankowej prowizji można się ubiegać nie tylko w przypadku wcześniejszej spłaty kredyty konsumenckiego. W grę wchodzą także spłacone przed terminem kredyty hipoteczne, a jedynym warunkiem jest data zawarcia umowy kredytowej - po 22.07.2017 r.

Banki jednak niechętnie podchodzą do tematu zwrotów prowizji i niejednokrotnie w odpowiedzi na reklamację klientów podkreślają, że opłata ta nie podlega zwrotowi z uwagi na to, że jej wysokość nie jest zależna od okresu trwania umowy kredytowej. Ponadto jest to opłata, która pokrywa bankom koszty dot. obsługi kredytu.

W ich opinii wspomniany wyżej wyrok unijnego Trybunału Sprawiedliwości jest wiążący tylko dla tej sprawy, której dotyczy zadane przez polski sąd pytanie prejudycjalne, czyli tzw. sprawy głównej.

Warto też wiedzieć, że kredytobiorca ma 6 lat na odzyskanie środków z tytułu przedterminowej spłaty kredytu bądź pożyczki. Konsument może złożyć osobiście reklamację w banku albo skorzystać z pomocy firmy specjalizującej się w zwrotach bankowych. O tym jak napisać wniosek o zwrot prowizji można dowiedzieć się tutaj: https://helpfind.pl/blog/jak-napisac-wniosek-o,632

Samotna batalia z bankiem oczywiście może się zakończyć sukcesem, ale droga ta jest przede wszystkim czasochłonna. Na samą odpowiedź bank ma aż 30 dni, a nierzadko sprawa ma swój finał dopiero w sądzie.

Firmy odszkodowawcze proponują wypłatę pieniędzy w ciągu kilku dni od podpisania umowy cesji wierzytelności. To wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku, który w imieniu klienta odprowadza firma specjalizująca się w zwrotach bankowych. Więcej o tym można przeczytać tutaj: https://helpfind.pl/blog/zwrot-prowizji-bankowych-a,597

Aby otrzymać propozycję zwrotu bankowego wystarczy przesłać umowę o kredyt oraz potwierdzenie wcześniejszej spłaty.

 
sobota, 19.9.2020 19:29
piątek, 18.9.2020 11:11
czwartek, 17.9.2020 13:33
wtorek, 15.9.2020 14:32
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki