Sprawdź, czym oddychasz! Od dziś dostępna jest strona internetowa prowadzona przez badaczy Uniwersytetu Wrocławskiego

czwartek, 16.9.2021 14:52 216 0

Dzięki projektowi badaczy Uniwersytetu Wrocławskiego każdy może sprawdzić jakość powietrza w swojej okolicy. Wystarczy wejść na stronę https://airquality.uni.wroc.pl/ i znaleźć jeden z punktów pomiarowych we Wrocławiu, aglomeracji Wrocławskiej, ale także w Bydgoszczy i okolicach.  

Dlaczego to takie ważne? 

- Gdy jest zła jakość powietrza, dzieci i osoby starsze powinny pozostawać w domu. Zła jakość powietrza źle wpływa na ich zdrowie- mówi Magdalena Korzystka-Muskała z Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego na Uniwersytecie Wrocławskim – już przy umiarkowanym zanieczyszczeniu podrażnione są nasze drogi oddechowe, a podczas długotrwałego narażenia na zanieczyszczenia pojawiają się choroby nowotworowe, choroby układu oddechowego i nerwowego.  

16.09 2021 oficjalnie rusza sieć pomiarów jakości powietrza, która powstała na Uniwersytecie Wrocławskim w ramach projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL „Czy wiesz czym oddychasz – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszego powietrza” w ramach instrumentu finansowanego UE LIFE oraz dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Strona www prezentująca wyniki pomiarów dostępna jest pod adresem https://airquality.uni.wroc.pl/ Całkowity budżet projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL, wynosi 8 218 592 PLN. Uniwersytet Wrocławski jest Liderem Projektu. Partnerami są: Politechnika Wrocławska- Wrocławskie Centrum Sieciowo- superkomputerowe i Urząd Miasta Bydgoszcz. 

Jednym z zadań zaplanowanych w ramach naszego Projektu jest budowa otwartej sieci pomiarów stężeń pyłu zawieszonego, obejmującej swoim zasięgiem miasto Bydgoszcz i Wrocław oraz wybrane miejscowości sąsiednie. Uzupełni ona przygotowywane w ramach Projektu prognozy jakości powietrza, udostępniane w portalu NaszePowietrze 

Dr Tymoteusz Sawiński z Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr, który kieruje tym projektem, precyzuje:  - Z naszej sieci dla obszaru Wrocławia otrzymujemy 15 stanowisk, do tego 10 stanowisk w miejscowościach ościennych. Powstaje również portal z prognozami jakości powietrza  

  • Sieć jest oparta o specjalnie zaprojektowane w ramach Projektu czujniki niskokosztowe, w których zastosowano rozwiązania zapewniające jak najlepsze wyniki pomiarów. 
  • Czujniki zostały wyposażone w rozwiązania poprawiające jakość pomiarów w trudnych warunkach atmosferycznych – specjalnie zaprojektowane czerpnie, podgrzewany tor pomiarowy ograniczający wpływ mgły i osadów atmosferycznych na wyniki pomiarów (możliwość uzyskania wiarygodnych wyników nawet przy wysokiej wilgotności powietrza) 
  • Czujniki wyposażono w dwa pracujące równolegle moduły pomiarowe, tak by zminimalizować wpływ awarii i błędów na wyniki pomiarów 
  • Wybór stanowisk pomiarowych poprzedziły analizy, dzięki którym urządzenia zostały zainstalowane w optymalnych lokalizacjach, uwzględniających z jednej strony wymogi metodyczne pomiarów pyłu zawieszonego, z drugiej zaś wymogi bezpieczeństwa, możliwości instalacyjnych na danym obiekcie i dostęp do zasilania. 

Przy realizacji czujników niskokosztowych i portalu pracował zespół projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL na czele z Kierownikiem Projektu dr Tymoteuszem Sawińskim oraz zespół WCSS na czele z Kierownikiem Mateuszem Tykierko.  

- Czujniki niskokosztowe to jest przyszłość. Będzie ich coraz więcej, będziemy jako społeczeństwo żądać informacji o jakości powietrza - prognozuje dr Sawiński. 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)