Szefowie Administracji Celnych Grupy Wyszehradzkiej spotkali się we Wrocławiu

sobota, 5.11.2022 10:46 165 0

Odbywające się 2-4 listopada 2022 r. we Wrocławiu spotkanie szefów Administracji Celnych  V4 było okazją do podsumowania dotychczasowych działań oraz rozmów o ich kierunkach na przyszłość. Jednym z poruszonych tematów była współpraca międzynarodowa krajów V4 z Ukrainą w obliczu wojny. Efektem spotkania jest zatwierdzenie  wspólnego planu działania Administracji Celnych Grupy Wyszehradzkiej na kolejny rok.

Spotkaniu przewodniczył zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej Mariusz Gojny. Uczestniczyli w nim również  zastępca Dyrektora Generalnego Administracji Czech Jiří Trousil, Dyrektor Generalny Administracji Celno-Skarbowej Węgier Kristóf Péter BAKAI, Dyrektor Generalny Administracji Słowacji Róbert Nosian oraz dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu Leszek Syguła.

- Spotykamy się żeby wymieniać swoje doświadczenia, skoordynować działania, dzielić się wiedzą oraz współpracować w kluczowych dla nas obszarach. Do grupy V4 wnosimy różnorodność doświadczeń, aby znaleźć wspólne rozwiązania dla naszych krajowych wyzwań – zaznaczył zastępca Szefa KAS Mariusz Gojny.

Tematyka rozmów i plan działania

Wśród tematów rozmów znalazł się m.in. pakiet zagadnień dotyczących współpracy międzynarodowej krajów V4 z Ukrainą. Rozmawiano również o e-commerce oraz harmonizacji procedur odnośnie tzw. hempu technicznego (CBD hemp).  Omówiono prace Zespołu Ekspertów ds. Wschodnich i Południowo-Wschodnich Granic Lądowych CELBET,  jednego z najważniejszych projektów Unii Europejskiej w obszarze celnym w ostatnich latach.

W wyniku dwudniowych obrad zatwierdzony został wspólny plan działania Administracji Celnych Grupy Wyszehradzkiej na kolejny rok.

Następne spotkanie Szefów Cła V4 zostanie zorganizowane w 2023 r. przez Administrację Czeską, która również miała okazję poinformować o priorytetach obecnie prowadzonej Prezydencji w Radzie UE.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)