Szybki remont jezdni alei Hallera podczas najbliższych dwóch weekendów

środa, 1.12.2021 10:32 296 0
  • Do naprawy wytypowano dwa odcinki o najbardziej spękanej i odkształconej nawierzchni,
  • Na jezdni prowadzącej ruch ze wschodu na zachód będzie remontowany odcinek od skrzyżowania z ul. Mielecką aż do ul. Chabrowej, oraz od wysokości ul. Inżynierskiej do ul. Grabiszyńskiej,
  • Zakres prac obejmuje zerwanie starej nawierzchni i ułożenie nowych warstw betonu asfaltowego

Etapowanie robót przewiduje realizację remontu w cyklach weekendowych przy zajęciu połówkowym. 

Na najbliższe dwa weekendy zaplanowano wykonanie szybkiego remontu nawierzchni na fragmencie obwodnicy śródmiejskiej – al. Hallera. Na jezdni prowadzącej ruch w kierunku FAT wytypowano do renowacji dwa odcinki:

  • od skrzyżowania z ul. Mielecką do ul. Chabrowej, wraz z powierzchnią obydwu skrzyżowań,
  • od wysokości ul. Inżynierskiej aż do skrzyżowania z ul. Grabiszyńską.

Odporność na pozimowe uszkodzenia 

- Spękane, odkształcone warstwy nawierzchni zostaną sfrezowane i  zastąpione betonem asfaltowym. Gładka i równa jezdnia oznacza poprawę jakości życia mieszkańców poprzez znaczną redukcję hałasu ulicznego i drgań. To również większy komfort jazdy dla kierowców i gwarancja odporności na pozimowe uszkodzenia. Nowa nawierzchnia będzie nieprzepuszczalna dla opadów i wilgoci, które powodują powstawanie ubytków w okresie zimowym – mówi Ewa Mazur z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta 

Etapowanie prac – zajęcie tylko jednego pasa ruchu i prowadzenie robót wyłącznie w weekendy 

Aby zminimalizować utrudnienia w ruchu kołowym, prace będą prowadzone wyłącznie w cyklach weekendowych. 

W pierwszej kolejności realizowany będzie odcinek od Mieleckiej do Chabrowej (jezdnia północna), podczas kolejnego weekendu – odcinek od wysokości Inżynierskiej do Grabiszyńskiej. 

Roboty przygotowawcze, polegające na regulacji wpustów deszczowych i krawężników, będą prowadzone już od 1 grudnia. 

Frezowanie istniejącej nawierzchni, układanie nowych warstw jezdni na odcinku Mielecka – Chabrowa będzie wykonywane od nocy z 3/4 grudnia do nocy z 5/6 grudnia. 

Roboty będą prowadzone w trybie połówkowym przy zajęciu jednego pasa i utrzymywaniu przejazdu na pasie drugim. 

Rozpoczęcie prac i wdrożenie organizacji ruchu zastępczego nastąpi w piątek 3 grudnia o godzinie 22:00

Realizacja prac w tak krótkim terminie wymaga ich prowadzenia również w godzinach późnowieczornych i nocnych, co może powodować zakłócenia ciszy nocnej. 

Termin wykonania prac to grudzień br., wykona je firma Pro -Tra Building za ponad 1 mln zł. 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)