komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
MPK
FORUM

środa, 16 października 2019

Gawla, Ambrozego

Wrocławianie pomogą zaprojektować Osiedla Kompletne

środa, 8.5.2019 10:30 , komentarze: 0 , odsłony: 395
kategorie artykułu:

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk wyszedł z inicjatywą opracowania wytycznych przestrzennych na rzecz osiedli kompletnych. Pilotażowy projekt został właśnie rozpoczęty przez Biuro Rozwoju Wrocławia, a jego rezultaty poznamy do końca tego kwartału. Program jest kontynuacją Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia 2019. Jego cel to przede wszystkim zbadanie potrzeb mieszkańców oraz zachęcenie ich do współtworzenia przestrzeni wokół siebie. 
W pierwszej kolejności wrocławscy urbaniści przyjrzą się czterem jednostkom urbanistycznym. To Śródmieście Południowe, Maślice Małe, Jarnołtów i Jagodno. W czasie trwania projektu szczególny nacisk położony będzie na współpracę urbanistów z mieszkańcami, radami osiedla, organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi oraz przedsiębiorcami. 

- Osiedle kompletne to przede wszystkim osiedle, które spełnia oczekiwania mieszkańców – zaznacza Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia. – Zależy nam na komforcie osób młodych, starszych i niepełnosprawnych. Ważne są również transport drogowy, ergonomia, dostęp do usług publicznych i pracy. Prowadzone konsultacje pozwolą nam stworzyć platformę, która umożliwi wyrażenie potrzeb różnych grup społecznych: rad osiedla, mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców. 
Projekt pod nazwą Osiedla Kompletne ma się składać z trzech etapów. Pierwszy z nich będzie zorientowany na rozpoznanie potrzeb mieszkańców, potencjału miejsc oraz zbadanie obecnych uwarunkowań i zagospodarowania terenu. Drugi etap ma charakter projektowy, a jego rezultatem będzie poddanie nakreślonych rozwiązań publicznej ocenie. Etap ostatni polega na wprowadzeniu zmian wynikających z otrzymanych uwag oraz stworzeniu ogólnodostępnego opracowania pt. „Wytyczne przestrzenne na rzecz osiedli kompletnych”. 

Naszym celem jest zdobycie wiedzy na temat tego, co oznaczają osiedla kompletne dla samych mieszkańców – wyjaśnia Łukasz Medeksza, zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta. – W każdym z wybranych miejsc ta kompletność może być czymś innym. My chcemy zrobić przegląd potrzeb i zasobów. Zorientować się, czego brakuje, jakie są mocne i słabe strony danego obszaru, a następnie sporządzić wstępne wytyczne przestrzenne, które wyznaczą dalsze kierunki działań. To rodzaj wspólnego paktu na rzecz dobrej przestrzeni i kolejny krok ku doskonaleniu miasta. 

Niewykluczone, że po pilotażu podobne prace będą prowadzone w innych jednostkach urbanistycznych, w celu wzmacniania ich przestrzeni i samorządności. 

- W ramach konsultacji społecznych, w dniach 11 i 18 maja, odbędą się spotkania o charakterze warsztatowym, po jednym na każdym z osiedli wybranych do pilotażu – zaprasza Natalia Golis, zastępca dyrektora Biura Rozwoju Wrocławia. 

W terminie między 20 a 31 maja zorganizowane zostaną także spacery konsultacyjne po miejscach uznanych przez mieszkańców za najważniejsze. Oba wydarzenia mają ułatwić wyrażenie swojego zdania w przygotowanej ankiecie. W wersji tradycyjnej będzie ona dostępna podczas planowanych spotkań i spacerów oraz w siedzibach rad osiedli, w wersji online na portalu miejskim (TUTAJ). Niezależnie od spotkań warsztatowych w proces konsultacji zostaną włączone również dzieci i młodzież z Jagodna.

Spotkania na każdym osiedlu, jak również opracowanie będą się koncentrowały wokół zagadnień historii, tradycji, tożsamości i zasad funkcjonowania przestrzeni i społeczności oraz cech i miejsc unikalnych, przestrzeni wspólnych i terenów zielonych, struktur usług, wraz ze wskazaniem na istniejące lub pożądane lokalne centra i jakość ich wyposażenia oraz jakość i rodzaj poruszania się w ramach siatki powiązań osiedlowych. 

Wybór obszarów do pilotażu wynika z zamiaru zbadania struktur miejskich różnorodnych pod względem funkcjonalnym i przestrzennym – podkreśla Jakub Mazur. - Śródmieście Południowe jest przykładem obszaru o charakterze wielkomiejskim w bezpośrednich relacjach z centrum Wrocławia. Jagodno reprezentuje teren dynamicznie rozwijający się z silną aktywnością środowiska deweloperskiego. Jerzmanowo-Jarnołtów to przykład jednostki o charakterze sielskim, zielonym, wiejskim oddalonym od centrum miasta, wreszcie Maślice Małe są dynamicznie rozwijającym się obszarem mieszkaniowo-usługowym w otoczeniu cennych terenów przyrodniczych.

Konsultacje będą realizowane przez Fundację na Rzecz Studiów Europejskich we współpracy z Wydziałem Partycypacji Społecznej, Wrocławskim Forum Osiedlowym i Stowarzyszeniem Edukacji Krytycznej w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław. 

 

Wasze komentarze

poniedziałek, 14.10.2019 10:42
niedziela, 13.10.2019 12:26
poniedziałek, 30.9.2019 10:47
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele