komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
MPK
FORUM

środa, 30 września 2020

Wery, Honoriusza

Zabezpieczenie powództwa przy sprawie o unieważnienie kredytu frankowego

poniedziałek, 13.7.2020 15:02 , odsłony: 302
kategorie artykułu:

Kredyty hipotecznego we frankach szwajcarskich okazały się dla kredytobiorców szczególnie niekorzystne – wielu klientów nawet po kilkunastu latach spłaty wciąż musi oddać bankowi więcej niż pożyczyło. Dobrą wiadomość jest jednak, że niekorzystne umowy można unieważnić, a na czas procesu można otrzymać zabezpieczenie roszczenia przez wstrzymanie płatności kolejnych rat.

Kredyt frankowy – „odfrankowienie” i unieważnienie umowy kredytowej

Przez kredyty frankowe rozumie się kredyty denominowane lub indeksowane do waluty CHF. Zwłaszcza w latach 2006-2008 kredyty udzielane we frankach szwajcarskich były niezwykle popularne, a to z uwagi na niższą ratę niż w przypadku kredytów złotówkowych. Uwolnienie kursu franka szwajcarskiego spowodowało jednak szybki wzrost wysokości rat kredytowych, a to z kolei doprowadziło do sporów sądowych między kredytobiorcami a bankami, których przedmiotem są niekorzystne klauzule zamieszczane w umowach kredytowych.

Mimo że aktualnie w sądach (w tym w Sądzie Najwyższym) zapada wiele orzeczeń korzystnych dla frankowiczów, to nie każda sprawa jest oczywista. Podstawową kwestią jest wnikliwe zapoznanie się z treścią umowy kredytowej, w której to mogą znajdować się klauzule niedozwolone (abuzywne). Konieczne jest też skompletowanie niezbędnej dokumentacji. Pomoc w uzasadnieniu żądania wobec banku (np. unieważnienia zawartej umowy) świadczą kancelarie radców prawnych.

Czego może oczekiwać frankowicz, który zdecyduje się dochodzić swoich praw na drodze sądowej? Umowa kredytu hipotecznego we frankach szwajcarskich może zostać unieważniona, może też dojść do jej „odfrankowienia” – z umowy zostają usunięte klauzule niedozwolone (np. zapisy, które upoważniają bank do jednostronnego ustalania kursu franka szwajcarskiego). Najczęściej jednak najkorzystniejsze dla kredytobiorcy okazuje się dochodzenie unieważnienia umowy kredytowej.

Wstrzymanie obowiązku spłacania rat – sądy po stronie kredytobiorców

Dla kredytobiorców, którzy zdecydowali się dochodzić unieważnienia umów kredytów we frankach, korzystne może być wstrzymanie spłaty rat. Udzielenie zabezpieczenia jest możliwe w każdej sprawie cywilnej. Dla kredytobiorców zgoda sądu na takie żądanie oznacza, że nie muszą oni płacić rat kredytowych, a bank nie może wypowiedzieć im zawartej umowy kredytowej. Kiedy frankowicze mają szansę otrzymać zabezpieczenie powództwa w sprawie o unieważnienie kredytu frankowego?

Wstrzymanie płatności kolejnych rat kapitałowo-odsetkowych kredytu we frankach szwajcarskich jest uzasadnione wówczas, gdy:

  • kredytobiorca łącznie wpłacił do banku więcej niż pożyczył – wówczas dalsza spłata kredytu oznacza bezpodstawne wzbogacenie się banku,
  • doszło do podpisania aneksu antyspreadowego – część kredytobiorców podpisało takie aneksy, a to oznacza, że spłacają należności we frankach szwajcarskich.

Kiedy złożyć wniosek o zawieszenie spłaty rat kredytu we frankach szwajcarskich? Jest to możliwe zarówno jeszcze przed wszczęciem procesu, jak i w trakcie postępowania sądowego. Także kredytobiorcy, którzy przygotowali już pozew, mogą wraz z nim dostarczyć do sądu wniosek o zabezpieczenie powództwa.

Wystąpienie o zawieszenie spłaty rat kredytu we frankach szwajcarskich oznacza uwolnienie się od wahań kursu waluty i odciążenie budżetu gospodarstwa domowego. Ponieważ sprawy o zabezpieczenie powództwa są rozpatrywane niezwłocznie, kredytobiorca może liczyć, że nie będzie musiał spłacać kolejnych rat w trakcie postępowania o unieważnienie umowy kredytu hipotecznego we frankach.

 
wczoraj, 15 godz temu
poniedziałek, 28.9.2020 17:49
poniedziałek, 28.9.2020 13:13
czwartek, 24.9.2020 13:40
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele