Apel samorządowców z subregionu wałbrzyskiego do Komisji Europejskiej w sprawie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

środa, 26.10.2022 13:45 1430 14

Samorządowcy z Subregionu Wałbrzyskiego wspólnie z Zarządem Województwa podpisali dzisiaj apel do Komisji Europejskiej o nieblokowanie środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla Dolnego Śląska. Wspólnie apelujemy do Komisji Europejskiej o akceptację Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Województwa Dolnośląskiego Subregion Wałbrzyski i programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Środki unijne są dla lokalnych społeczności szansą na dynamiczny rozwój i poprawę jakości życia wszystkich Dolnoślązaków.

Treść apelu do Komisji Europejskiej:

Szanowni Państwo, Przedstawiciele Komisji Europejskiej!

Jako Samorządowcy z Subregionu Wałbrzyskiego, objętego Funduszem Sprawiedliwej Transformacji, zwracamy się do Państwa z apelem o nieblokowanie środków Funduszu dla Województwa Dolnośląskiego.

Zapisy dotyczące FST dla Subregionu Wałbrzyskiego, ujęte w Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji dla Województwa Dolnośląskiego Subregion Wałbrzyski i programie regionalnym Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, zostały przygotowane na drodze partnerskiego dialogu z udziałem licznych interesariuszy: przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów gospodarczych oraz organizacji społecznych. Stanowią one kompromis, mający na celu wyrównanie szans rozwojowych subregionu szczególnie dotkniętego niedokończoną transformacją oraz osiągnięcie ambitnych celów nakreślonych przez Komisję Europejską w strategii Zielonego Ładu do 2030 roku.

Niezaakceptowanie zapisów Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji skutkować będzie brakiem możliwości przeprowadzenia wielu ważnych działań na rzecz obywateli, środowiska i nowoczesnej, nieemisyjnej gospodarki. Doprowadzi to do nasilenia negatywnych procesów społecznych i gospodarczych w subregionie.

Powodem braku akceptacji przez Komisję Europejską zapisów Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji  jest działalność kopalni węgla Heddi II w Ścinawce Średniej, w Gminie Radków. Należy podkreślić, że kopalnia otrzymała koncesję Ministra Środowiska w 2018 roku, czyli jeszcze przed określeniem przez Komisję warunków wdrożenia Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Ewentualne wydobycie miałoby marginalne znaczenie w skali Polski i dotyczy węgla koksującego, ujętego na liście surowców strategicznych UE, który nie będzie wykorzystywany do celów energetycznych. Działalność kopalni w Ścinawce Średniej nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów na lata 2030 i 2050, określonych w europejskim prawie o klimacie.

W związku z powyższym zwracamy się do Komisji Europejskiej z apelem o akceptację Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Województwa Dolnośląskiego Subregion Wałbrzyski i programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, włącznie z zapisami dotyczącymi osi finansowej z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Wykluczenie Dolnego Śląska z FST jest niedopuszczalne i będzie stanowiło niesprawiedliwość wobec regionu dotkniętego skutkami niedokończonej transformacji.

Przeczytaj komentarze (14)

Komentarze (14)

Ela piątek, 28.10.2022 13:53
Pracowałam u prywaciarza i niestety wiem jak funkcjonują. Płace i...
PiS już skisł piątek, 28.10.2022 07:51
Czy Ustawa bezkarność+ szanowni złodzieje będzie procedowana?
środa, 26.10.2022 17:09
W Polsce Prawo i Sprawiedliwość ukrucili życie złodziejom.
środa, 26.10.2022 20:52
Sami sobie ? To masochiści .
czwartek, 27.10.2022 17:46
Obudzisz się i co wtedy?
18-latek środa, 26.10.2022 18:31
Zero dal zera i pislamskiej bandy!
środa, 26.10.2022 20:14
18 stolatku najwyraźniej mało znasz się na polityce, nie widzisz...
Tylko Konfederacja czwartek, 27.10.2022 12:09
To się nazywa kreatywna księgowość. Zaciągnięty kredyt w dochody wrzucić,...
środa, 26.10.2022 20:51
Kraina miodem i mlekiem płynąca. Panie Bareja ! Pora zmartwychstać
środa, 26.10.2022 23:15
Taki apel to do rządu a nie do KE bo...
czwartek, 27.10.2022 00:11
Przykry jest ten swiat na tle tych obywateli
środa, 26.10.2022 16:10
A wystarczy tylko przestrzegać prawa.
środa, 26.10.2022 17:05
Jak będzie prawo przestrzegane to apele zbyteczne
środa, 26.10.2022 17:07
Apel do Ziobry to jest winowajca