Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy wybrał projekty, w których ponad 1500 uchodźców z Ukrainy zdobędzie kwalifikacje

czwartek, 3.11.2022 08:00 2700 1

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy wybrał projekty, w których ponad 1500 uchodźców z Ukrainy zdobędzie kwalifikacje i pomoc w podjęciu pracy na Dolnym Śląsku!

Ta dodatkowa pomoc wynika z decyzji Zarządu Województwa o realizacji - dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPO WD) - konkursu na projekty z zakresu aktywizacji zawodowej dla pozostających bez zatrudnienia imigrantów od 30 roku życia, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Osoby te będą mogły skorzystać z dostosowanych do ich potrzeb szkoleń przygotowujących do pracy, z nauki języka polskiego oraz ze staży u pracodawców, którzy z kolei będą mogli utworzyć i doposażyć dla nich stanowisko pracy.

Zależy nam na tym, aby osoby uciekające przed wojną, które przyjechały na Dolny Śląsk poczuły się tutaj bezpiecznie oraz miały możliwość wykorzystania tego czasu wykonując pracę zgodną z posiadanym wykształceniem i kwalifikacjami. Rozstrzygnięty konkurs ma na celu wsparcie uchodźców z Ukrainy w pokonaniu ścieżki prowadzącej do znalezienia satysfakcjonującej pracy – mówi Wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Łączna wartość wybranych do dofinansowania projektów to aż 44 790 633,56 zł, w tym ponad 38 mln zł to dofinansowanie unijne.

Uchodźcy z Ukrainy, którzy wezmą udział w tych projektach m.in.:

  • zostaną zdiagnozowani pod kątem potrzeby uzyskania odpowiednich do podjęcia pracy, kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz zostaną objęci pośrednictwem i poradnictwem zawodowym

  • będą mieli możliwość nabyć, podwyższyć lub dostosować kompetencje i kwalifikacje przez udział w sfinansowanych szkoleniach i kursach oraz będą uczestniczyć w zajęciach aktywizujących, warsztatach i indywidualnych konsultacjach z zakresu umiejętności poszukiwania i zdobycia pracy

  • zdobędą doświadczenie zawodowe poprzez udział w płatnych stażach (80% wartości minimalnego wynagrodzenia) realizowanych u pracodawców

  • uzyskają wsparcie w zatrudnieniu poprzez przygotowane dla pracodawców zachęty do zatrudnienia w formie subsydiowania wynagrodzeń (do ca. 1700 zł/miesięcznie) i refundację kosztów wyposażenia stworzonych dla nich stanowisk pracy (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia).

  • W projektach będzie można również przyznać pracodawcy granty (do 600% minimalnego wynagrodzenia) na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy – dla uczestników projektu.

- Dzięki formom wsparcia przewidzianym w wybranych do realizacji projektach obywatele Ukrainy będą mogli otrzymać pomoc m.in. w określeniu ścieżki zawodowej, podwyższeniu bądź zdobyciu nowych umiejętności, czy też wymaganego doświadczenia zawodowego. Jesteśmy przekonani, że zdiagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego ułatwi obywatelom Ukrainy podjęcie pracy na Dolnym Śląsku – Zuzanna Bielawska, wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie:

link - https://bit.ly/3U2bClp

 

Przeczytaj komentarze (1)

Komentarze (1)

pilot sobota, 25.03.2023 11:03
polacy dupołazy