Dzierżoniów: zmiany w wypłacie świadczeń dla goszczących uchodźców

piątek, 15.7.2022 07:45 3456 7

Od lipca nowe wnioski na wypłatę świadczeń za gościnę uchodźców z Ukrainy przyjmuje i rozpatruje Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie. Jedynie wnioski na kontynuację, wypłatę rekompensaty w wysokości 40 zł za osobę (za dzień) przyjmowane są w urzędzie miasta.

Zgodnie z przepisami specustawy każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie oraz wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu, nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
Zadania te miasto realizuje jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a środki na ich realizację ma zapewnić wojewoda. Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania, na własny koszt, zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, jednak nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i jest wypłacane z dołu.
Jednocześnie warto zaznaczyć, że gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:

  • posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  • posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;
  • ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);
  • jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;
  • samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
  • jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy.
  • Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w jednostce organizacyjnej gminy lub gminnej osobie prawnej. Od początku kryzysu uchodźczego oraz od momentu obowiązania specustawy, przyjmowaniem wniosków w tej sprawie oraz wypłatą świadczeń zajmował się dzierżoniowski urząd miasta.

Decyzją burmistrza Dzierżoniowa od lipca zadanie to zostało przekazane do realizacji Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie. Oznacza to, że w przypadku nowych wniosków zarówno przyjmowanie, weryfikację wniosków, jak i realizację zadania wiązanego z obsługą świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przejął dzierżoniowski OPS (ul. Szkolna 24). Jedynie wnioski dotyczące kontynuacji przyjmuje nadal UM w Dzierżoniowie.

Formularze wniosków znajdują się pod linkiem poniżej:
https://dzierzoniow.pl/aktualnosci/wyplata-swiadczen-dla-polakow-goszczacych-uchodzcow-co-trzeba-wiedziec

UM Dzierżoniów

Przeczytaj komentarze (7)

Komentarze (7)

autor sobota, 03.09.2022 21:42
Pieniądze te Polska otrzymuje od ONZ, Unii i od...
sobota, 05.11.2022 11:24
Pewnie, wszyscy placa, zeby tylko "goscie" zostali w Polsce i...
Lisek chytrusek piątek, 05.08.2022 21:37
Na Wesołej jeden gość kasuje Ukraińców i Skarb Państwa.Z pod...
sobota, 05.11.2022 11:22
Kazdy orze jak moze :-))
czwartek, 18.08.2022 18:20
A ja się zastanawiam nad elektrownia w Zaporożu mówią że...
sobota, 05.11.2022 11:20
Chcesz powiedziec, ze media klamia?? Rosjanie strzelaja przeciez sami do...
autor sobota, 03.09.2022 21:46
Ukraina dostaje prąd z tej elektrowni jądrowej więc nie ma...