Ofertę służby w Policji przedstawiono uczniom klas mundurowych

piątek, 20.1.2023 13:40 699 2

19 stycznia policjanci powiatu dzierżoniowskiego oraz pracownik Zespołu Kadr i Szkolenia odwiedzili Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie. Młodzieży klas mundurowych przybliżono na czym polega służba i jak zostać funkcjonariuszem.

 Wybór szkoły średniej, gdzie w ofercie są tak zwane klasy mundurowe, może świadczyć, iż dorosłe życie związane będzie z wykonywaniem między innymi zawodu: policjanta, strażaka czy żołnierza. Dlatego właśnie funkcjonariusze wraz z pracownikiem kadr, przedstawili ofertę służby w najliczniejszej formacji mundurowej, jaką jest Policja. Wśród policjantów - prelegentów byli absolwenci wyżej wymienionej placówki oświatowej, którzy opowiadali o swoich doświadczeniach z procesu rekrutacji, szkoleń i pełnionej służby.

Młodzieży przybliżono na czym polega praca w policji, jak zostać funkcjonariuszem, gdzie uzyskać dodatkowe informacje.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji mogą złożyć osobiście komplet dokumentów w Komendzie Powiatowej Policji w Dzierżoniowie ul. Ząbkowicka 57.

Dodatkowe informacje można uzyskać nawiązując kontakt telefoniczny z Zespołem Kadr i Szkolenia nr tel. 47 8754204 oraz 47 8754230.

Każdy zainteresowany służbą  w Policji musi spełnić następujące wymagania:

  • posiadać polskie obywatelstwo,
  • posiadać nieposzlakowaną opinię,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • korzystać z pełni praw publicznych,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
  • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
  • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej policji dolnośląskiej.

 

Przeczytaj komentarze (2)

Komentarze (2)

sobota, 21.01.2023 17:40
Najlepsze oferty pracy daje straż pożarna,straż graniczna i mon
poniedziałek, 23.01.2023 01:52
Zapomnieli o podstawowym wymogu : wierność partii wiadomo jakiej.