komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM

sobota, 16 stycznia 2021

Marcelego, Włodzimierza

XXX Sesja Rady Gminy Łagiewniki

poniedziałek, 30.11.2020 15:29 , komentarze: 0 , odsłony: 312
kategorie artykułu:

26 listopada br., odbyła się XXX Sesja Rady Gminy Łagiewniki. Sesja z uwagi na wprowadzone obostrzenia związane z epidemią COVID-19 odbyła się w trybie zdalnym.

W pierwszej części sesji została przekazana informacja o rozwiązaniu jednego z dwóch klubów radnych działających w Radzie Gminy Łagiewniki tj: klubu radnych „Aktywna Gmina Łagiewniki”, który został utworzony w listopadzie 2018 roku. Radni z wymienionego klubu wyrazili wolę przystąpienia do klubu „Bliżej Mieszkańców Gminy Łagiewniki”, liczącego od tego momentu 15 radnych, czyli całą Radę.

Ideą oraz nadrzędnym celem jaka przyświecała temu połączeniu była i jest praca ponad podziałami na rzecz Mieszkańców naszej gminy. Warto stawiać na współpracę i zespołowe działanie, gdyż są one istotą sprawnego funkcjonowania gminy.

W dalszej części sesji wójt przedstawił obszerną informację na temat realizacji zadań w zakresie utrzymania dróg, oświetlenia ulicznego, zieleni oraz czystości na terenie Gminy Łagiewniki w roku 2020.
Na XXX Sesji podjęto 6 uchwał:
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2021 rok (projekt nr 190),
- w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Łagiewniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok (projekt nr 191),
- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii (projekt nr 192),
- w sprawie trybu i harmonogramu prac nad Strategią Rozwoju Gminy Łagiewniki oraz przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Łagiewniki (projekt nr 193),
- w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/133/16 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania. (projekt nr 194),
- w sprawie zmian budżetowych (projekt nr 197)

Z pełną treścią wszystkich podjętych uchwał oraz nagraniem z przebiegu obrad można zapoznać się na stronie BIP Urzędu Gminy Łagiewniki.

W sprawach różnych poruszano wiele kwestii, w tym sprawę suszarni kukurydzy w Łagiewnikach. Problem zanieczyszczenia części Łagiewnik w trakcie pracy suszarni powraca co roku. Sprawę zgłosiłam do Urzędu Gminy.

O działalności suszarni zostały już powiadomione organy powołane do rozwiązania problemu.

         Dobromiła Szachniewicz
Przewodnicząca Rady Gminy Łagiewniki

 

Wasze komentarze

piątek, 15.1.2021 15:55
2
wczoraj, 23 godz temu
wczoraj, 23 godz temu
piątek, 15.1.2021 15:05
czwartek, 14.1.2021 11:00
środa, 13.1.2021 11:13
wtorek, 12.1.2021 17:30
2
wtorek, 12.1.2021 19:50
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
Mati Autogaz
Mati Autogaz
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna