Świdnica zyska wreszcie południowo-zachodnią obwodnicę? Jest przetarg na sporządzenie dokumentacji

piątek, 5.11.2021 11:59 1739 2

W marcu tego roku radni miejscy podjęli uchwałę dot. przejęcia do realizacji zadania z właściwości województwa dolnośląskiego polegającego na sporządzeniu dokumentacji projektowej budowy południowo-zachodniej obwodnicy miasta. 5 listopada urząd rozpisał przetarg, który ma za zadanie wyłonienie wykonawcy.

Przypomnijmy.

O inwestycję miasto zabiega już 18 lat. Pierwsze kroki w celu jej realizacji podjęto w roku 2001, w porozumieniu z gminą wiejską Świdnica oraz Powiatem Świdnickim. Zlecono z własnych środków finansowych sporządzenie wówczas  studium techniczno-ekonomicznego z wyborem wariantu przebiegu obwodnicy oraz koncepcję programowo-przestrzenną z analizą ekonomiczną. Kilkunastokilometrowa obwodnica pozwoliłaby wyeliminować część ruchu tranzytowego z centrum miasta. Przypomnijmy, że projekt budowy południowej obwodnicy Świdnicy, który w 2015 roku został skreślony z listy rezerwowej Programu Budowy Dróg Krajowych, spełniał wszelkie wymagane kryteria, a wskaźniki natężenia ruchu miał znacznie wyższe od innych zadań wpisanych do realizacji.

Średniodobowy ruch pojazdów w ciągu drogi krajowej nr 35 w obszarze miasta znacznie przewyższa średnią dla sieci dróg krajowych. Obwodnica drogi krajowej nr 35 i drogi wojewódzkiej nr 382 pozwoli przejąć ok. 75% tranzytu prowadzonego obecnie przez centrum Świdnicy. Szacowany koszt inwestycji to około 450 mln zł. - informował w listopadzie 2020 roku urząd.

Planowana obwodnica rozpocznie swój bieg w rejonie Słotwiny, a skończy się na wysokości Boleścina. Przebieg drogi odpowiada projektowanemu korytarzowi obwodnicy Świdnicy w ciągu drogi krajowej nr 35, która z uwagi na przyjęty do realizacji wariant drogi ekspresowej S5 nie będzie realizowana. Województwo zaproponowało więc miastu współpracę w zakresie wykonania dokumentacji projektowej. 

Budowa obwodnicy będzie korzystna dla miasta. Inwestycja zmniejszy natężenie ruchu w godzinach szczytu, zminimalizuje korki, zniweluje hałas związany z komunikacją, a tranzyt zostanie odseparowany od ruchu lokalnego.

Koszt dokumentacji szacuje się na ok. 1 320 000 bez Vat-u.

Firma wyłoniona w przetargu będzie miała za zadanie opracowanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowania kosztorysu ofertowego (przedmiaru) i kosztorysu inwestorskiego, uzyskania niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń, decyzji (za wyjątkiem decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej) oraz sporządzenie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej,

Termin składania ofert mija 8 grudnia.

 

Przeczytaj komentarze (2)

Komentarze (2)

piątek, 05.11.2021 21:14
Miasto się pozbywa a gmina wiejska podkłada swoim mieszkańcom świnię
Mieszkaniec niedziela, 07.11.2021 18:17
Trafne spostrzeżenie.